PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
UWARUNKOWANIA POLITYCZNO-OBRONNE POLSKI W KONTEKŚCIE UCZESTNICTWA WOJSKA POLSKIEGO W MISJACH ZAGRANICZNYCH
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 01-12-2013
 
 
SBN 2013;4(1): 202-214
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia podstawowe uwarunkowania bezpieczeństwa państwa oraz założenia wynikające z pragmatyki obronnej i udziału polskiego wojska w poszczególnych kontyngentach i misjach zagranicznych. Ukazując różne rodzaje i znaczenie poszczególnych misji zagranicznych, przedstawiono ich uwarunkowania prawne oraz oceniono koszty i korzyści, jakie z tego płyną. Takie założenie badawcze jest istotne w aspekcie prowadzonych działań mających wpływ na funkcjonowanie złożonego systemu bezpieczeństwa państwa. Jednym z takich czynników jest również możliwość poprawy poziomu wyszkolenia żołnierzy w warunkach wojennych, szkoleniowych i stabilizacyjnych, wysoko oceniana przez współdziałające państwa NATO. Tak prowadzona polityka bezpieczeństwa państwa sprzyja rozwijaniu długofalowych korzyści gospodarczych oraz zacieśnia międzynarodowe więzy w kluczowych sprawach dotyczących interesów narodowych na płaszczyźnie militarnej i gospodarczej.
 
REFERENCJE (11)
1.
M. Augustyn, Amerykańskie wyrzutnie rakietowe w Polsce: zagrożenia i korzyści. Tarczaantyrakietowa bez tajemnic, http://tarcza antyrakietowa.wikidot.com/info:straty-korzysci(dostęp 14.10.2010 r.).
 
2.
W. Fehler, Bezpieczeństwo wewnętrzne w zintegrowanym systemie bezpieczeństwapaństwa, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, WAT, Warszawa 2011.
 
3.
W. Horyń, Współczesne zagrożenia międzynarodowego bezpieczeństwa. Udział wojskapolskiego w misjach poza granicami kraju, MON, Warszawa 2008, s. 14.
 
4.
interklasa.pl – praca poglądowa Udział Polaków w misjach ONZ i NATO.
 
5.
W. Kitler, Bezpieczeństwo Narodowe RP, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”,Z. Trejnis (red.), WAT, Warszawa 2011.
 
6.
K. Klupa, Sprawozdanie z działalności Polskiego Kontyngentu Wojskowego w IslamskimPaństwie Afganistanu, Bagram 2004, s. 14-15.
 
7.
K. Korzeniewski, Udział żołnierzy Wojska Polskiego w misjach pokojowych i stabilizacyjnych organizacji międzynarodowych, Infodruk, Gdynia 2006.
 
8.
Serwis informacyjny – www.do.wp.mil.pl/strona.php, s. 21.
 
9.
Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 9 kwietnia 2013 r., s. 13.
 
10.
Strategia udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach międzynarodowych,styczeń 2009, tekst dostępny pod adresem: www.koziej.pl/fles/Strategia_misji.doc.
 
11.
H. Świętek, Ukierunkować wysiłek. Model zaangażowania Rzeczypospolitej Polskiejw zagraniczne misje wojskowe, Warszawa 2011.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top