PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
CZEKAJĄC NA WIELKĄ STRATEGIĘ USA W STOSUNKU DO CHIN. PODSUMOWANIE USTALEŃ I ZALECEŃ KOMISJI PRZEGLĄDU BEZPIECZEŃSTWA RELACJI USA–CHINY W LATACH 2002-2018
 
 
Więcej
Ukryj
1
Ministerstwo Obrony Narodowej RP
 
 
Data publikacji: 13-12-2018
 
 
SBN 2019;15(1): 225-244
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł jest podsumowaniem prac przez prawie dwie dekady amerykańsko-chińskiej Komisji ds. Przeglądu Bezpieczeństwa. Ponieważ Kongres Stanów Zjednoczonych dostrzega wyzwania stawiane przez Chiny szerokiemu spektrum interesów USA i nakazuje prezydentowi USA opracowanie kompleksowej strategii wobec Chin, autor podkreśla, że taka świadomość była już obecna wśród urzędników amerykańskich znacznie wcześniej. Artykuł koncentruje się na trzech kluczowych obszarach, tj.: postawa geostrategiczna, postawa wojskowa i rozwój technologiczny, przewidując, że większość problemów określonych przez Komisję w tych obszarach nie została wyeliminowana i najbardziej prawdopodobne jest, że zostaną zaobserwowane przez twórcę nadchodzącej strategii. Autor twierdzi, że Chiny mają znaczną przewagę nad USA, co wynika z dwóch głównych czynników. Po pierwsze, napływu kapitału, a następnie napływu technologii amerykańskich do chińskiego przemysłu i przedsiębiorstw. Po drugie, jest centralnie planowanym i zarządzanym chińskim systemem, który pozwala CCP sterować gospodarką i społeczeństwem z większą przewidywalnością, w przeciwieństwie do gospodarki opartej na wolności po stronie amerykańskiej, która jest niezależna od poradnictwa Kongresu/administracji. Ogólnym celem artykułu jest umożliwienie czytelnikom lepszego wglądu w prezydencką strategię dotyczącą Chin, która ma zostać opublikowana 180 dni po uchwaleniu ustawy o autoryzacji obrony narodowej na rok finansowy 2019.
 
REFERENCJE (6)
1.
Annual Reports of the US–China Security Review Commission 2002-2018, https://www.uscc.gov/Annual_Re..., (Retrieved in August–December 2018).
 
2.
Foreign Relations of the United States, 1969-1976, Volume XVII, Part 1, China, 1969-1972, eds. Steven E. Phillips and Edward C. Keefer (Washington: Government Printing Office, 2010).
 
3.
Griswold A.W., The Far Eastern Policy of the United States, Harcourt, Brace and Company, 1938.
 
4.
Łubina M., Niedźwiedź w cieniu smoka, Księgarnia Akademicka 2014.
 
5.
Нагорный А.А., Парканский А.Б., США и Китай: экономические и научно- технические аспекты китайской политики Вашингтона, Moscow, 1982.
 
6.
Snider Don M., The National Security Strategy: Documenting Strategic Vision, Strategic Studies Institute, 1995.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top