PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
WDROŻENIE SZBI W POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O., OPERATORA SIECI ORANGE
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 02-12-2012
 
 
SBN 2012;3(1): 443-455
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Informacja jest jednym z ważniejszych narzędzi uzyskiwania przewagi konkurencyjnej, a jej bezpieczeństwo stanowi kluczowy element wiarygodności przedsiębiorcy i niezbędny warunek spełnienia wymagań prawa. Dla zapewnienia skutecznej ochrony informacji w organizacji nie wystarczy tradycyjny zamek w drzwiach, firewalle i zabezpieczony hasłem komputer, niezbędne jest kompleksowe podejście do złożonych zagadnień bezpieczeństwa. Artykuł relacjonuje przebieg prac projektowo-wdrożeniowych w zakresie budowy w Polskiej Telefonii Komórkowej „Centertel” – operatora sieci telefonii mobilnej Orange – systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) zgodnego z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2005. Pełne wdrożenie systemu i jego certyfikację poprzedziła pilotażowa implementacja w wytypowanym obszarze funkcjonalnym przedsiębiorstwa. W zakończeniu artykułu przedstawiono uzyskane korzyści wynikające z wdrożenia systemu oraz sformułowano wnioski praktyczne.
 
REFERENCJE (1)
1.
ISO/IEC 27001:2005 (ang. ISMS – Information Security Management System)
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top