PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
WYBRANE TECHNIKI WYKORZYSTYWANE PRZEZ TERRORYSTÓW
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 07-11-2016
 
 
SBN 2016;10(2): 161-175
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia wybrane techniki oraz motywy stosowane w działalności terrorystycznej. Eskalacja zagrożeń terrorystycznych powoduje zwiększenie zaangażowania służb bezpieczeństwa, a także przyczynia się do opracowania coraz bardziej efektywnych rozwiązań. Przedstawiono istotę działań organizacji terrorystycznych oraz sposoby wywierania wpływów na rządy państw. Ponadto podjęto próbę scharakteryzowania procesu przygotowania zamachu, odwołując się do technik stosowanych przez terrorystów.
 
REFERENCJE (16)
1.
Adamski J., Nowe technologie w służbie terrorystów, TRIO, Warszawa 2007.
 
2.
Crenshaw M., Suicide terrorism in comparative perspective, [w:] Countering SuicideTerrorism. An International Conference, The International Policy Institute for CounterTerrorismat the Interdisciplinary Center, Herzliya 2001.
 
3.
Cymerski J., Terroryzm a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, Rytm, Warszawa2013.
 
4.
Durkheim É., Samobójstwo, Studium z socjologii, przeł. K. Wakar, Oficyna Naukowa,Warszawa 2011.
 
5.
Internetowy biuletyn, Centrum badań nad terroryzmem i kwartalnik e-studia nadBezpieczeństwem i terroryzmem, nr 9, wrzesień 2012, www.e-terroryzm.pl.
 
6.
Jałoszyński K., Współczesny wymiar antyterroryzmu, TRIO, Warszawa 2008.
 
7.
Jasiński A., Architektura w czasach terroryzmu, Miasto – Przestrzeń publiczna – Budynek,Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013.
 
8.
Lachow I, Richardson C., Terrorist use of the internet. The real story, [online].[w:] http://www.dtic.mil/cgibin/Get....
 
9.
Liedel K., Piasecka P., Ochrona obywateli i instytucji publicznych przed atakami terroryzmui przemocy – Zarys wiedzy o terroryzmie, MSWiA, Warszawa 2007.
 
10.
Makara-Studzińska M., Wybrane zagadnienia z suicydologii, Wydział Filozofii i SocjologiiUMCS, Lublin 2001.
 
11.
Nowacki G., Krysiuk C., Nowe trendy współczesnego terroryzmu, „Logistyka” 6.2014.
 
12.
Pniak S., Wybrane technologie w zwalczaniu terroryzmu, „Zeszyty Naukowe RuchuStudenckiego” WSOWL, nr 2/2015 Wrocław.
 
13.
Riedel K., Piasecka P., Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych, Elementyedukacji antyterrorystycznej, TRIO, Warszawa 2007.
 
14.
Sadowski M., Dżihad – święta wojna w islamie, Artykuły i rozprawy. [online]. [w:]http://www.abw.gov.pl/download....
 
15.
Stelmach J., Rola negocjacji w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych z udziałem sprawców,działających w zorganizowanych grupach i związkach przestępczych, „Zeszyty NaukoweWSOWL”, nr 4 (170) 2013, Wrocław 2013.
 
16.
Sztucki J., Gąsior M., Zając G., Szczelina M., Zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwacywilnego. Skrypt dydaktyczny, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydawnictwo Naukowe,Wrocław 2011.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top