PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
ZAPEWNIANIE BEZPIECZEŃSTWA KLUCZOWEJ INFRASTRUKTURY PAŃSTWA – PODEJŚCIE BEZSANKCYJNE CZY REGULACYJNE?
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Data publikacji: 19-12-2018
 
SBN 2018;14(2): 211–230
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule scharakteryzowano istotę kluczowej infrastruktury państwa oraz dokonano analizy systemów wchodzących w jej skład. Zwrócono uwagę na wymagania dotyczące zapewniania bezpieczeństwa takich obiektów. Scharakteryzowano istotę podejścia bezsankcyjnego i regulacyjnego oraz dokonano analizy porównawczej obu podejść, przedstawiając ich wady i zalety.
 
REFERENCJE (8)
1.
Brzozowska K., Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie project finance, CeDeWu, Warszawa 2009.
 
2.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii, Dz. U. UE, L194/1.
 
3.
Frischmann B., Infrastructure. The Social Value of Shared Resources, Oxford University Press, New York 2012.
 
4.
Pszczołkowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1978.
 
5.
Radziejewski R., Ochrona infrastruktury krytycznej. Teoria a praktyka, PWN, Warszawa 2014.
 
6.
Szwarc K., Współzależność jako wyzwanie w aspekcie ochrony infrastruktury krytycznej, [w:] Czachór Z., Chabasińska A. (red. nauk.), Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian, Difin, Warszawa 2016.
 
7.
Szwarc K., Zaskórski P., Modelowanie procesów zapewniania bezpieczeństwa i ciągłości działania organizacji administracji publicznej, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego” nr 12, WAT, Warszawa 2017.
 
8.
Szwarc K., Zaskórski P., Zapewnianie bezpieczeństwa informacyjnego w systemach zarządzania kryzysowego, [w:] Jagusiak B., Karski K. (red. nauk.), Praktyczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego, WAT, Warszawa 2017.
 
ISSN:2082-2677