PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
ZNACZENIE OCHRONY DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH W KONTEKŚCIE AKTUALNYCH ZAGROŻEŃ TERRORYSTYCZNYCH W EUROPIE
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Data publikacji: 01-06-2016
 
SBN 2016;9(1): 341–357
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Unia Europejska, borykająca się obecnie z problemem nielegalnej imigracji na terytorium państw członkowskich, nie posiada niezawodnych regulacji pozwalających na weryfikację tożsamości osób przekraczających jej granice. Systemy SIS II, VIS czy Eurodac, służące bezpieczeństwu każdego z państw UE, działają wybiórczo, zawierają w swych rejestrach jedynie określone kategorie danych. Niniejszy artykuł skupia się w głównej mierze na znaczeniu ochrony dokumentów paszportowych – dokumentów potwierdzających tożsamość, w tym obywatelstwo danego kraju, dających prawo do przekraczania granicy i pobytu poza nią. Jak potwierdziły m.in. zamachy przeprowadzone w Paryżu 13 listopada 2015 r., posługiwanie się fałszywymi paszportami pozwala na przedostanie się do Europy, a także swobodne przemieszczanie się po niej terrorystów.
 
REFERENCJE (9)
1.
Bakalarczyk-Burakowska K., Lewandowski R., Siemianowski T., Przygotowaniepolicjanta do wykorzystywania przez Policję dorobku prawnego Schengen, CentrumSzkolenia Policji, Legionowo 2015.
 
2.
Grocjusz H., Wolność mórz, czyli Dysertacja o prawie, jakie przysługuje Holendrom dohandlu z Indiami, z dodatkiem, który zawiera wyjątki z dzieła Grotiusa „O prawie wojnyi pokoju” oraz z rozprawy Jana Seldena „O morzu zamkniętym”, tłum. R. Bierzanek,Warszawa 1995.
 
3.
Glosariusz PRADO, Rada Unii Europejskiej, www.consilium.europa.eu/prado/pl/prado--glossary/prado-glossary.pdf
 
4.
Izak K., Imigranci a prawo, dokumenty i bezpieczeństwo narodowe, „Człowiek i Dokumenty”,nr 40 (styczeń-marzec 2016), ww1.pwpw.pl/kwartalnik_biezacy_numer.html?id=51&magCid=267
 
5.
Lewandowski R., Dokumenty a nielegalna migracja i bezpieczeństwo publiczne, „Człowieki Dokumenty”, nr 36 (styczeń-marzec 2015), ww1.pwpw.pl/kwartalnik_archiwum.html?id=47&magCid=239
 
6.
Maksimczuk A., Sidorowicz L., Ochrona granic i obsługa ruchu granicznego, Warszawa2007.
 
7.
Oczapowski J.B., Ustawodawstwo paszportowe. Studium teoryi zarządu wewnętrznegow formie ustnego wykładu, Biblioteka Umiejętności Prawnych, IV MISCELLANEA,Warszawa 1882.
 
8.
Wasilewski A., Paszporty (akty prawne o cudzoziemcach w polskiej praktyce konsularnej)1918-1998, MSZ Departament Konsularny i Polonii, Warszawa 2003.
 
9.
Wasilewski A., Wizy (akty prawne o cudzoziemcach w polskiej praktyce konsularnej)1918-1998, MSZ Departament Konsularny i Polonii, Warszawa 2003.
 
ISSN:2082-2677