PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
BEZPIECZEŃSTWO W NAUCE O CYWILIZACJACH, CYBERNETYCE SPOŁECZNEJ I FILOZOFII
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 01-06-2016
 
 
SBN 2016;9(1): 59-78
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przyjmując epistemologiczne podejście szkoły realizmu, autor skupił się na przedstawieniu mechanizmów i prawidłowości, które leżą u podstaw wielkich procesów społecznych, gospodarczych oraz politycznych ściśle powiązanych z materią bezpieczeństwa systemów społecznych (zrzeszeń zbiorowych). Ten problem badawczy w interesujący sposób został opracowany teoriopoznawczo w nauce o cywilizacjach oraz cybernetyce społecznej, a na ich gruncie implikowane są głównie fundamenty pewnej wersji filozoficznej wiedzy o bezpieczeństwie. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że wskazana wiedza stanowi zbiór informacji o wysokiej wartości społeczno-sterowniczej. Innymi słowy, chodzi o znaczenie wartości informacji, która wpływa na aktywność społeczną, a co ważniejsze, pozwala na podejmowanie właściwego wyboru działania i jego skuteczność.
 
REFERENCJE (21)
1.
Bezat P., Teoria cywilizacji Feliksa Konecznego, Ostoja, Krzeszowice 2006.
 
2.
Białkowski I., Idea ścierania się cywilizacji według Feliksa Konecznego a bezpieczeństwowspółczesnej Europy, Wydawnictwo „Ostoja”, Krzeszowice 2007.
 
3.
Giertych M., Wojna cywilizacji w Europie, Ostoja, Krzeszowice 2007.
 
4.
Koneczny F., Inżyniera systemów działania, WNT, Warszawa 1983.
 
5.
Koneczny F., O ład w historii, Wydawnictwo Michalineum, Warszawa 1991.
 
6.
Koneczny F., O wielości cywilizacji, Antyk, Komorów 2002.
 
7.
Koneczny F., Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej, Antyk, Warszawa-Komorów2001.
 
8.
Koneczny F., Prawa dziejowe, Antyk, Komorów 2007.
 
9.
Kossecki J., Cybernetyczna analiza systemów i procesów społecznych, WydawnictwoWZiA WSP, Kielce 1966.
 
10.
Kossecki J., Cybernetyka kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974.
 
11.
Kossecki J., Cybernetyka społeczna, PWN, Warszawa 1981.
 
12.
Kossecki J., Podstawy nowoczesnej nauki porównawczej o cywilizacjach (socjologiaporównawcza cywilizacji), Warszawa 2002.
 
13.
Letkiewicz A., Grochowski L. (red.), Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badańi kierunki rozwoju, [w:] „Studia i Materiały”, Tom I, Wydawnictwo Wyższa SzkołaPolicji w Szczytnie, Szczytno 2011.
 
14.
Mazur M., Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, PWN, Warszawa 1966.
 
15.
Mazur M., Cybernetyka i charakter, PIW, Warszawa 1976.
 
16.
Mazur M., Jaka szkoła?, „Przegląd Tygodniowy” nr 22 (213), Warszawa 1984.
 
17.
Piętka H., Wstęp do nauki prawa, Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa 1948.
 
18.
Piotrowski R., Problem filozoficzny ładu społecznego a porównawcza nauka o cywilizacjach,DIALOG, Warszawa 2003.
 
19.
Stępień T., Europa wobec cywilizacji. Antona Hilckmana porównawcza nauka o cywilizacjach,Adam Marszałek, Toruń 2013.
 
20.
Świniarski J., O naturze bezpieczeństwa, ULMAK, Warszawa-Pruszków 1997.
 
21.
Świniarski J., Chojnacki W., Filozofia bezpieczeństwa, AON, Warszawa 2004.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top