PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
TWORZENIE SYSTEMU LOTNISK CYWILNYCH DLA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO: LOTNISKO WARSZAWA/MODLIN W MIEJSKIM OBWODZIE WARSZAWY
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 01-12-2013
 
 
SBN 2013;4(1): 117-126
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Była baza sił powietrznych z czasów Układu Warszawskiego służy dziś wielu celom szeroko zdefiniowanego bezpieczeństwa narodowego Polski. Z pomocą UE samorządy regionalny i lokalny oraz władze państwowe wspólnie przekształciły bazę w nowe cywilne Lotnisko Warszawa/Modlin. Artykuł określa dwanaście powodów i korzyści, dla których utworzono drugie międzynarodowe lotnisko cywilne na Obszarze Metropolitalnym Warszawy obok starego Lotniska Chopina: 1. Dywersyfikacja, wytrzymałość i niewrażliwość na zagrożenia infrastruktury lotniczej jako części infrastruktury krytycznej Polski, NATO i UE; 2. Stabilność komunikacji lotniczej – włącznie z lotami państwowymi i wojskowymi – między stolicą Polski a resztą Europy i świata; 3. Mocny i wytrzymały system lotnisk także na potrzeby gospodarki i wypoczynku, obejmujący podróże biznesowe i turystyczne oraz transport poczty i towarów; 4. Zapewnione połączenie z resztą Polski, Europy i świata dla lotów niepaństwowych i niewojskowych, w tym pocztowych i cargo; 5. Bliższy dostęp do transport lotniczego dla części regionu oddalonej od Lotniska Chopina; 6. Perspektywy dalszej rozbudowy infrastruktury lotnictwa dzięki wielkiej rezerwie terenu w Modlinie; 7. Korzyści ekonomiczne ze specjalizacji portów lotniczych; 8. Tańsza komunikacja lotnicza dzięki zwiększonej obecności i konkurencji linii niskokosztowych; 9. Lokalny i regionalny wzrost gospodarczy, rozwój i modernizacja z perspektywą powstania w Modlinie „miasta lotniczego” zaawansowanej gospodarki; 10. Ekonomicznie korzystne przeznaczenie zbędnego majątku wojskowego na użytek cywilny; 11. Wyższa jakość życia w Warszawie i części Obszaru Metropolitalnego otaczającej Lotnisko Chopina dzięki dywersyfikacji ruchu lotniczego i związanego z nim drogowego; 12. Ochrona środowiska przez geograficzną dywersyfikację operacji lotniczych i budowę łączącej dwa lotniska i Warszawę linii kolejowej, która zastąpi dużą część ruchu samochodowego, towarzyszącego podróżom lotniczym i transportowi poczty oraz cargo. Dodatkowo sąsiednia twierdza Modlin o wielkiej wartości architektonicznej i historycznej może uzyskać więcej zainteresowania odwiedzających, opieki i inwestycji, wnosząc wkład do bezpieczeństwa narodowego Polski oraz jej sojuszników i partnerów przez edukację.
 
REFERENCJE (31)
1.
200 lat Twierdzy Modlin (1806-2006), Materiały konferencji naukowej zorganizowanejz okazji 200-lecia modlińskiej twierdzy, dnia 10 listopada 2006. Red. nauk. A. Aksamitowski, patroni książki: Ministerstwo Obrony Narodowej, Starostwo Powiatu Nowodworskiego, Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Towarzystwo Przyjaciół TwierdzyModlin, Modlin: Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Twierdzy Modlin, 2006.
 
2.
R.H. Bochenek, Twierdza Modlin, Bellona, Warszawa 2003.
 
3.
R.E. Caves, G.D. Gosling, Strategic Airport Planning, Pergamon Press, Amsterdam,New York 1999.
 
4.
P.S. Dempsey, Airport Planning and Development Handbook: A Global Survey, McGraw--Hill, New York 1999.
 
5.
A. Graham, Managing Airports: An International Perspective, 4th edition, Routledge,Milton Park, Abingdon, Oxon, UK: 2013.
 
6.
Güller Güller Architecture Urbanism [Mathis Güller, Michael Güller]. From Airport toAirport City, edited by Airport Regions Conference, Editorial Gustavo Gili, Barcelona2003.
 
7.
R. Jakubczak, R. Radziejewski (red.), Terroryzm a bezpieczeństwo państwa w erzeglobalizmu, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2011.
 
8.
J.D. Kasarda, G. Lindsay, Aerotropolis: Te Way We’ll Live Next, Farrar, Straus andGiroux, New York 2011.
 
9.
U. Knippenberger, A. Wall (red.), Airports in Cities and Regions: Research and Practice,1st International Colloquium on Airports and Spatial Development, 9th-10th July 2009,Karlsruhe: KIT Scientifc Publications, Karlsruhe 2010.
 
10.
G. Kostrzewa-Zorbas, współpraca K.L. Czubkowski, Mazowsze 24, IMBIR, Warszawa2010.
 
11.
A. Koźlak, Nowoczesny system transportowy jako czynnik rozwoju regionów w Polsce,Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.
 
12.
R. Krystek (red.), Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu, t. 1, Diagnozabezpieczeństwa transportu w Polsce, t. 2, Uwarunkowania rozwoju integracji systemówbezpieczeństwa transportu; t. 3, Koncepcja zintegrowanego systemu bezpieczeństwa transportu w Polsce, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności; Gdańsk: Politechnika Gdańska,Warszawa 2009-2010.
 
13.
R. Macario, E. Van de Voorde (red.), Critical Issues in Air Transport Economics andBusiness, Routledge, London, New York 2011.
 
14.
P. Moniak, Ochrona lotnictwa cywilnego jako element bezpieczeństwa państwa, „StudiaBezpieczeństwa Narodowego. National Security Studies” (Wojskowa Akademia Techniczna) nr 3, Warszawa 2012.
 
15.
J. Neider, Transport międzynarodowy, wydanie 2 zmienione, Polskie WydawnictwoEkonomiczne, Warszawa 2012.
 
16.
R. de Neufville [et al.]. Airport Systems: Planning, Design, and Management, 2ndedition, McGraw-Hill, New York 2013.
 
17.
G. Nowacki, Infrastruktura transportowa – potencjalny obszar zagrożeń terrorystycznych,„Studia Bezpieczeństwa Narodowego. National Security Studies” (Wojskowa AkademiaTechniczna) nr 3, 2012.
 
18.
M.N. Postorino (red.), Development of Regional Airports: Teoretical Analyses andCase Studies, Ashurst, Southampton, UK; Billerica, MA: WIT Press, 2010.
 
19.
J. Rajchel, E. Zabłocki, Port lotniczy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ofcerskiej SiłPowietrznych, Dęblin 2009.
 
20.
M. Rekowski (red.), Regionalne porty lotnicze w Polsce: charakterystyka i tendencjerozwojowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 
21.
D. Rucińska (red.), Polski rynek usług transportowych: funkcjonowanie – przemiany –rozwój, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 
22.
D. Rucińska, A. Ruciński, D. Tłoczyński, Transport lotniczy: ekonomika i organizacja,Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.
 
23.
W. Rydzkowski, K. Wojewódzki-Król (red.), Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE, Wydanie 5 zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 
24.
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja), dokumentuchwalony na posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 29 maja 2006roku.
 
25.
Studium rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego na Mazowszu [dokument Samorządu Województwa Mazowieckiego], Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnegow Warszawie, Warszawa 2009.
 
26.
K.M. Sweet, Aviation and Airport Security: Terrorism and Safety Concerns, 2nd edition,Boca Raton: CRC Press, 2009.
 
27.
A. Świątecki, P. Nita, P. Świątecki, Lotniska, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych,Warszawa 1999.
 
28.
J.G. Wensveen, Air Transportation: A Management Perspective, 7th edition, Farnham,Surrey, UK; Burlington, VT: Ashgate, 2011.
 
29.
C. Winston, G. De Rus (red.), Aviation Infrastructure Performance: A Study in ComparativePolitical Economy, Brookings Institution Press, Washington, DC 2008.
 
30.
K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Infrastruktura transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.
 
31.
E. Zabłocki, Lotnictwo cywilne: port lotniczy, szkolenie lotnicze, loty próbne, zasobyobronne lotnictwa cywilnego, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa2009.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top