PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
CYBERNETYCZNE MODELOWANIE KOMUNIKACJI NAUCZYCIEL − STUDENT
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 19-12-2018
 
 
SBN 2018;14(2): 57-78
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Badania składają się z systemów społecznych i ogólnych prawidłowości (relacji), typowych i powtarzalnych w nich (wśród ludzi jako przykład obiektów elementarnych). Głównym celem autorki jest wskazanie możliwości modelowania i optymalizacji relacji (komunikacji) nauczyciel-uczeń - trener coachingu orlacji - za pomocą warsztatu badań cybernetycznych. Ta-metodologiczno-metodologiczna konwencja wynika z faktu, że metody systemowo-cybernetyczne pozwalają opisywać i wyjaśniać rozpatrywane zjawiska w innym świetle, nadawać im nowe, szersze znaczenie, wyciągać wnioski, które często byłyby niemożliwe do wyprowadzenia z innych nauk. Co więcej, ich utylitarne znaczenie wyraża się w dokładności formułowania odpowiedzi na pytania zadawane przez praktyków. Istotnym wynikiem procesu badawczego jest także określenie warunków wystarczającej i koniecznej efektywności oraz skuteczności komunikacji między wskazanymi obiektami. Stanowią one regularne, typowe i powtarzalne regularności. Dlatego ignorowanie ich może tylko powodować konflikty i bunty społeczne. Aby im zapobiec i zmaksymalizować efekty wszelkich szkoleń (informacji i energii), należy bez wątpienia kształcić nauczycieli i trenerów w dziedzinie socjocybernetyki i psychocybernetyki. Elementy sygnalizujące i inicjujące taki proces są zawarte w tym tekście.
 
REFERENCJE (19)
1.
Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2010.
 
2.
Greniewski H., Cybernetyka niematematyczna, PWN, Warszawa 1969.
 
3.
Kepiński A., Refleksje oświęcimskie; Psychopatologia władzy, „Przegląd lekarski” (nr 1/1967) rok XXIII, seria II, s. 52.
 
4.
Konieczny J., Inżyniera systemów działania, WNT, Warszawa 1983.
 
5.
Kossecki J., Cybernetyczna analiza systemów i procesów społecznych, WZiA, Kielce 1996.
 
6.
Kossecki J., Elementy nowoczesnej wiedzy o sterowaniu ludźmi, WZiA, Kielce 2001.
 
7.
Kossecki J., Metacybernetyka, NAI, Warszawa 2015.
 
8.
Kozioł R., Dąbrowski W. R., Cybernetyka dla słuchaczy Akademii Wychowania fizycznego, Kraków 2002.
 
9.
Kurowski S., Struktura społeczna a rewolucja naukowo-informatyczna (teoria kratyzmu), Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja, Warszawa 1981.
 
10.
Le Bon G., Psychologia tłumu, ANTYK, Kęty 2004.
 
11.
Mazur M., Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, PWN, Warszawa 1966.
 
12.
Mazur M., Cybernetyka i charakter, PIW, Warszawa 1976.
 
13.
Mazur M., Historia naturalna polskiego naukowca, PIW, Warszawa 1970.
 
14.
Mazur M., Homeostaza społeczna. [w:] Procesy samoregulacji w oświacie. Problemy homeostazy społecznej, M. Pęcherski (red.), J. Tudrej (red.). PWN, Warszawa 1983, s. 107-115.
 
15.
Meyer G., Cybernetyka a proces nauczania, tłum. Cz. Kupisiewicz, PZWS, Warszawa 1969.
 
16.
Such J., O uniwersalności praw nauki, Książka i Wiedza, Warszawa 1972.
 
17.
Świniarski J., Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa, MON, Warszawa 1999.
 
18.
Zaniewski Z. F., Zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie w perspektywie społeczeństwa wiedzy, Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, Warszawa 2003.
 
19.
Zaniewski Z. F., Human resource management in the education in the perspective of the knowledge society, Foundation for Studies and Educational Research, Warszawa 2003.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top