PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
DANE GEOPRZESTRZENNE W MONITOROWANIU I ANALIZIE ZAGROŻEŃ
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 01-12-2017
 
 
SBN 2017;12(2): 365-378
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono zarys problemu modelowania obiektów rzeczywistych do postaci „wirtualnej” możliwej do przetwarzania w systemach informatycznych. Skoncentrowano się na operacyjnych obiektach geoprzestrzennych zobrazowywanych na podkładach mapowych, dla potrzeb analizy zagrożeń systemów zarządzania kryzysowego. Dokonano porównań stosowanych standardów i zaproponowano rozwiązanie służące zwiększeniu jednoznaczności modelowania.
 
REFERENCJE (10)
1.
Zaskórski P., Asymetria informacyjna w zarządzaniu procesami, WAT, ISBN 978-83-62954-58-2,Warszawa 2012.
 
2.
Pod red. naukową P. Zaskórskiego, Zarządzanie organizacją w warunkach ryzyka utraty informacyjnejciągłości działania, WAT, Warszawa 2011.
 
3.
Zaskórski P., Informacyjna ciągłość działania determinantą bezpieczeństwa organizacji, rozdziałw monografii: Niebezpieczny świat. Systemy, informacja, bezpieczeństwo, s. 446-456, AON, Warszawa2015.
 
4.
Zaskórski P., Żbik D., Monitorowanie zagrożeń z wykorzystaniem systemówinformacji geograficznej, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego” nr 9/2016, s. 397-412, WAT,Warszawa 2016.
 
5.
Pokorski G., Zaskórski P., Identyfikacja obiektów geoprzestrzennych w systemach reagowaniakryzysowego, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Uwarunkowania Bezpieczeństwa Polski”.Polityczne, ekonomiczne, społeczne i militarne uwarunkowania bezpieczeństwa, 14-15 maja,Chlewiska 2012.
 
6.
Pokorski G., Zaskórski P., Wykorzystanie geodanych systemów dowodzenia i zarządzaniaw systemie bezpieczeństwa narodowego, Konferencja Naukowa nt. Bezpieczeństwo – ujęcie kompleksowe,Katowice – 31 maja 2012 r., s. 18/8.
 
7.
Zaskórski P., Systemy klasy BI platformą współczesnych organizacji. III Ogólnopolska KonferencjaNaukowa nt. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. W kierunku zarządzania drugiejgeneracji, Warszawa 2011.
 
8.
Szwarc K., Zaskórski P., SIX SIGMA concept as a comprehensive take on quality, „BiuletynIOIZ” 2011.
 
9.
Pieniążek G., Zaskórski P., Information security criteria in the design of business systems,Biuletyn „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, WAT, Warszawa 2011.
 
10.
Pod red. naukową G. Abgarowicza, PAMIĘĆ PRZYSZŁOŚCI. Analiza ryzyka dla zarządzaniakryzysowego, CNBOP – PIB, Józefów 2015.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top