PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
DOSKONALENIE KOMUNIKACJI NAUCZYCIEL−UCZEŃ W OTOCZENIU BARIER I ZAKŁÓCEŃ
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Data publikacji: 19-12-2018
 
SBN 2018;14(2): 79–100
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Obecna formuła funkcjonowania życia zbiorowego ludzi, określana jest pojęciem społeczeństwa informacyjnego. To co odróżnia obecną rewolucje społeczną od poprzednich, to zmiana tworzywa masowo przerabianego przez ludzi i maszyny tej epoki. Tym dominującym tworzywem, staje się co raz szybciej informacja, której wartość decyduje o sprawności działania oraz sukcesie każdej organizacji. Z tym że, otwarty dostęp do ogromnej ilości zasobów danych (głównie poprzez sieć Internet) powoduje abundancje informacji nieistotnych. tzn. bezużytecznych w procesach sterowniczych w rozumieniu cybernetyki. Wskazany trend przyczynia się do spadku efektywności aktów komunikacyjnych, prowadząc do rozminięcia się intencji i treści wysyłanych oraz odbieranych informacji, a nawet przyczyniając się powstawania sytuacji konfliktowych. Wielu negatywnych skutków wynikających z braku porozumienia i zrozumienia można z powodzeniem uniknąć poprzez znajomość i stosowanie się do prawidłowości procesu komunikacji. Toteż ambicją autora jest zasygnalizowanie i zainspirowanie szerszego dyskursu na temat barier i zakłóceń w tak doniosłych i ważnych dla rozwoju intensywnego relacjach nauczyciel-uczeń. Oczywiście z pierwotnym zamiarem doskonalenia komunikacji poprzez wykrywanie, poznawanie i stosowanie prawidłowości obiektywnie istniejących.
 
REFERENCJE (29)
1.
Adler R.B., RosenfeldL.B., ProctorR.F. wydanie II, Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się. Dom wydawniczy REBIS, Poznań 2006.
 
2.
Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2010.
 
3.
Golka M., Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez) informacyjne, PWN, Warszawa 2008.
 
4.
Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 
5.
Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 – 2014, GUS, Warszawa 2015.
 
6.
Jagusiak B., Bezpieczeństwo społeczne współczesnego państwa, DIFIN, Warszawa 2015.
 
7.
Kawalerski P., Badanie filarów bezpieczeństwa Polski na poziomie strategicznym, Studia Bezpieczeństwa Narodowego (nr 10) 2016.
 
8.
Kossecki J. , Cybernetyka kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974.
 
9.
Kossecki J., Cybernetyczna analiza systemów i procesów społecznych, WZiA, Kielce 1996.
 
10.
Kossecki J., Cybernetyka społeczna, PWN, Warszawa 1981.
 
11.
Kossecki J., Metacybernetyka, NAI, Warszawa 2015.
 
12.
Kossecki J., Cybernetyka a kultury narodowe, „Studia filozoficzne” 1978 – nr 11 (156).
 
13.
Lepa A. Świat manipulacji, Biblioteka „Niedzieli”, Częstochowa 2001.
 
14.
MayerM., Cybernetyka a proces nauczania, tłum. Cz. Kupisiewicz, PZWS, Warszawa 1969.
 
15.
Mazur M., Cybernetyczna teoria układów samodzielnych,PWN, Warszawa 1966.
 
16.
Mazur M., Cybernetyka i charakter, PIW, Warszawa 1976.
 
17.
Mazur M., Jakościowa teoria informacji, WNT, Warszawa 1970.
 
18.
Pease A., Pease B., Mowa ciała, Dom wydawniczy REBIS, Poznań 2007.
 
19.
Rocznik demograficzny 2003, GUS, Warszawa 2003.
 
20.
Rocznik statystyczny RP, GUS, Warszawa 2015.
 
21.
Shanon C., The Mathematical Theory of Communication, Urbana: University od Illinois Press 1949.
 
22.
Skulska J. K., Analiza komunikacji politycznej a teoria Douglasa N. Waltona, FNCE, Poznań 2018.
 
23.
Sytuacja demograficzna Polski do 2017 roku. Urodzenia i dzietność, GUS, Warszawa 2018.
 
24.
Such J., O uniwersalności praw nauki, Książka i Wiedza, Warszawa 1972.
 
25.
Świniarski J., O naturze bezpieczeństwa, ULMAK, Warszawa-Pruszków 1997, s. 225-227.
 
26.
Węgrzyn M.,Cybernetyka organizacji. Ósmy dzień stworzenia. Maciej Wegrzyn, Częstochowa 2016.
 
27.
Węgrzyn M., Cybernetyka sukcesu. Podstawy skutecznego działania, Maciej Wegrzyn, Częstochowa 2015.
 
28.
Wiener N., Cybernetyka i społeczeństwo, Tłum. O. Wojtasiewicz, Książka i wiedza, Warszawa 1960. s. 15.
 
29.
Zaniewski Z. F., Zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie w perspektywie społeczeństwa wiedzy, Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, Warszawa 2003.
 
ISSN:2082-2677