PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
FILAR SOCJOSTRUKTURY BEZPIECZEŃSTWA POLSKI W LATACH 1989-2014
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 01-06-2017
 
 
SBN 2017;11(1): 109-130
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Całość pracy bazuje na konwencji terminologicznej teorii systemów autonomicznych i logiki informacyjnej wraz z pojęciami pochodnymi, wyprowadzonymi zgodnie z określonymi regułami definiowania teorii. Wskazane podejście pozwoliło na wyeksplikowanie pierwszych przyczyn (wystarczających i niezbędnych) bezpieczeństwa systemu społecznego. Z kolei zastosowanie wybranych metod niereaktywnych, głównie analizy danych statystycznych, dostarczyło ewaluacji dynamiki zmian toru informacyjnego Polski z ujęciem przyczyny formalnej (socjostruktury) we wskazanym przedziale czasu (od 1989 do 2014 r.), obejmującym działania społeczne z poziomu strategicznego.
 
REFERENCJE (17)
1.
Jaźwiński J., Ważyńska-Fiok K., Bezpieczeństwo systemów, PWN, Warszawa 1993.
 
2.
Kossecki J., Cybernetyka społeczna, PWN, Warszawa 1981.
 
3.
Kossecki J., Elementy nowoczesnej wiedzy o sterowaniu ludźmi, WZiA, Kielce 2001.
 
4.
Kossecki J., Metacybernetyka, Harfor, Warszawa 2015.
 
5.
Kurowski S., Ludność w historii i polityce, ODiSS, Warszawa 1980.
 
6.
Łoś-Nowak T. (red. nauk.), Polityka zagraniczna: aktorzy, potencjały, strategie, Poltex,Warszawa 2011.
 
7.
Mazur M., Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, PWN, Warszawa 1996.
 
8.
Monteskiusz K., O duch praw, Wyd. Hachette, Warszawa 2009.
 
9.
„Rocznik Statystyczny RP 1989-2015”, GUS, Warszawa 1989-2015.
 
10.
Rousseau J.-J., Umowa społeczna. List o widowiskach, przeł. A. Peretiatkowicz, Wyd.Nauk. PWN, Warszawa 2010.
 
11.
Such J., O uniwersalności praw nauki, Książka i Wiedza, Warszawa 1972.
 
12.
Świniarski J., Edukacja dla bezpieczeństwa w perspektywie biopolityki, [w:] R. Rosa(red.), Bezpieczeństwo i edukacja dla bezpieczeństwa w zmieniającej się przestrzenispołecznej i kulturowej, Wyd. UP-H w Siedlcach, Siedlce 2012.
 
13.
Świniarski J., Filozofia bezpieczeństwa, AON, Warszawa 2004.
 
14.
Świniarski J., Filozoficzne umocowanie podstaw edukacji dla bezpieczeństwa,[w:] M. Marcinkowski i M. Zuber (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa w społecznościachlokalnych, Wyd. Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Stanisława Leszczyńskiegow Lesznie, Leszno 2013.
 
15.
Świniarski J., Główne koncepcje filozoficzne o realizacji bezpieczeństwa przez ustrojepolityczne, [w:] S. Jaczyński, M. Kubiak i M. Minkin (red.), Współczesne bezpieczeństwopolityczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,Warszawa–Siedlce 2012.
 
16.
Świniarski J., O naturze bezpieczeństwa, ULMAK, Warszawa–Pruszków 1997.
 
17.
Świniarski J., O niektórych rozwinięciach projektu Immanuela Kanta o ustanowieniuwiecznego pokoju, wyjścia z cywilizacji zabijania i wojny zbrojnej, [w:] Marek Bodziany(red.), Społeczeństwo a wojna. Wojna i pokój – retrospekcja i współczesność, Wyd. WyższejSzkoły Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2014.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top