PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
KARUZELE PODATKOWE A BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE PAŃSTWA
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 13-12-2018
 
 
SBN 2019;15(1): 373-384
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Opracowanie dotyczy analizy jednego z głównych przestępstw gospodarczych, jakim jest wyłudzenie podatku, oraz jego wpływu na poziom bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Przedstawiono problematykę przestępstwa wyłudzenia podatku oraz mechanizmów procesu wykrywczego i przeciwdziałania temu przestępczemu procederowi.
 
REFERENCJE (9)
1.
Ciekanowski Z., Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa współczesnego państwa, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, Rok VI, Nr 10, ISSN 20822677.
 
2.
Grabowski D., Niszczące oddziaływanie podatków i parapodatków na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, http://3obieg.pl/bezpieczenstw....
 
4.
Jasiński W., Modrzejowski W., Wiciak K., Przestępczość zorganizowana: fenomen, współczesne zagrożenia, zwalczanie, ujęcie praktyczne, wyd. WSPol., Szczytno rok 2013, ISBN: 978-83-7462-394-0.
 
5.
Piekarski T., Karuzele VAT zagrażają finansom państwa, http://www.rp.pl/ Opinie/302249961-Tomasz-Piekarski-Karuzele-VAT-zagrazaja-finansom-panstwa.html.
 
6.
Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020.
 
7.
Sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o realizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 
8.
Stępniak M., Kancelaria Prawna Skarbiec, https://kancelaria-skarbiec.pl... karuzele-vat.html.
 
9.
Żurawicz B., Zrobili sztukę za dwa miliardy złotych, „Tygodnik Angora” 2018, nr 12 (25 marca 2018 r.).
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top