PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
MECHANIZMY PARLAMENTARNEJ KONTROLI NAD WSPÓLNĄ POLITYKĄ BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 02-12-2012
 
 
SBN 2012;3(1): 9-22
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Kwestia kontroli parlamentarnej Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony pozostaje obszarem praktycznie nieznanym w zakresie badań naukowych. Artykuł próbuje udzielić odpowiedzi na wiele pytań dotyczących roli i możliwości instytucjonalizacji współpracy parlamentów państw członkowskich UE w tym obszarze. Wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony państwa członkowskie rozpoczęły międzyparlamentarną debatę na temat przyszłego kształtu współpracy w tej dziedzinie. W artykule zaprezentowano podejścia oraz proponowane sposoby rozwiązania tego problemu przez poszczególne kraje, a także podkreślono ich wady i zalety. Artykuł stanowi również komentarz do europejskich doświadczeń, praktyk i możliwości w zakresie kontroli parlamentarnej nad Wspólną Polityką Zagraniczną i Bezpieczeństwa.
 
REFERENCJE (13)
1.
K. Auel, Democratic Accountability and National Parliaments: Redefning the Impact ofParliamentary Scrutiny in EU Affairs, „European Law Journal” no. 13/4, 2007.
 
2.
K. von Beyme, Parliamentary Democracy, Democratization, Destabilization, Reconsolidation 1789-1999, Macmillan, Londyn 2000.
 
3.
G. Bono, National Parliaments and EU External Military Operations: Is there any Parliamentary Control?, „European Security” no. 14/2, 2005.
 
4.
H. Born, I. Leigh, Democratic Accountability of Intelligence Services, „Policy Paper”no. 19, Geneva Center for Democratic Control of Armed Forces, Genewa 2007.
 
5.
H. Born, S. Anghel, A. Dowlin, T. Fuior, Parliamentary Oversight of ESDP Missions,„Policy Paper” no. 28, Geneva Center for Democratic Control of Armed Forces, Genewa2008.
 
6.
H. Born, P. Fluri, S. Lunn (red.), Oversight and Guidance: Te Relevance of Parliamentary Oversight for Security Sector, Geneva Center for Democratic Control of ArmedForces, Genewa 2010.
 
7.
E. Cole, K. Eppert, K. Kinzelbach, Public Oversight of the Security Sector: A Handbookfoe Civil Society Organizations, Geneva Center for Democratic Control of Armed Forces,Bratysława 2008.
 
8.
R.M. Cutler, A. von Lingen, Te European Parliament and European Union Securityand Defence Policy, „European Security” no. 12/2, 2003.
 
9.
U. Diedrichs, Te European Parliament in CFSP: More than a Marginal Player?, „TeInternational Spectator” no. 2, 2004.
 
10.
S.-E. Gavrilescu, Parliamentary Scrutiny of European Security and Defence Policy: is thereAnybody in Charge?, „Central European Review of International Affairs”, no. 22, 2004.
 
11.
C. Kraft-Kasack, Transnational Parliamentary Assemblies: A Remedy for the Democratic Defcit of International Governance?, „West European Politics” no. 31/3, 2008.
 
12.
D. Spence, P. Fluri (red.), Te European Union and Security Sector Reform, John HarperPublishing, Londyn 2009.
 
13.
S. Stavridis, Te CFSP/ESDP, Parliamentary Accountability, and the “Future of Europe” Convention Debate, „Dossier El Parlamento Europeo en la Política Exterior” no. 1,2003.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top