PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
METODOLOGIA ROZPOZNAWANIA WZORCÓW W ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW PODOBNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 15-05-2014
 
 
SBN 2014;5(1): 131-140
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy podjęto próbę formalnego zdefiniowania podobieństwa konfliktów na przykładzie wybranej klasy sytuacji konfliktowych opisanych funkcją charakterystyczną. Zdefiniowano repozytorium wzorców konfliktów, rozumianych jako zbiór konfliktów posiadających stabilne rozwiązania łatwe do uzyskania (wynegocjowania). Zadanie wyznaczenia optymalnego rozwiązania konfliktu sprowadzono do zagadnienia rozpoznawania wzorców. Metoda rozwiązania polega na wyznaczeniu ze zbioru wzorców konfliktów konfliktu najbardziej podobnego do konfliktu rozwiązywanego i wykorzystanie jego rozwiązania do rozwiązania konfliktu wyjściowego.
 
REFERENCJE (22)
1.
A. Ameljańczyk, P. Długosz, Computer simulation of a medical diagnosing support process, WAT, Warszawa 2013.
 
2.
A. Ameljańczyk, Matematyczne aspekty modelowania pajęczynowego obiektów, WAT, Warszawa 2009.
 
3.
A. Ameljańczyk, Modelowanie podobieństwa diagnostycznych wzorców medycznych w przestrzeni pajęczynowej, WAT, Warszawa 2011.
 
4.
A. Ameljańczyk, Optymalizacja wielokryterialna, WAT, Warszawa 1986.
 
5.
A. Ameljańczyk, Podobieństwo modeli graficznych danych medycznych w algorytmach rozpoznawania wzorców diagnostycznych, WAT, Warszawa 2011.
 
6.
A. Ameljańczyk, Properties of the Algorithm for Determining an Initial Medical Diagnosis Based on a Two-Criteria Similarity Model, WAT, Warszawa 2011.
 
7.
A. Ameljańczyk, Rozwiązania kompromisowe wieloosobowych gier kooperacyjnych i ich własności, WAT, Warszawa 2011.
 
8.
A. Ameljańczyk, Teoria Gier, WAT, Warszawa 1978.
 
9.
A. Ameljańczyk, Teoria gier i optymalizacja wektorowa, WAT, Warszawa 1980.
 
10.
A. Ameljańczyk, Uproszczona metoda wyznaczania gier równoważnych i ich rozwiązań, WAT, Warszawa 2011.
 
11.
S. Jimenez, C. Becerra, Softcardnality-Core: Improving Text Overlap with Distributional Measures for Semantic Textual Similarity, Universidad National de Colombia, 2013.
 
12.
W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, PWN, Warszawa 2011.
 
13.
M. Leng, M. Parlar, Analytic Solution for the Nucleolus of a Three-Player Cooperative Game, http://cptra.ln.edu.hk/~mmleng.... pdf?origin=publicationDetail.
 
14.
M. Malawski, A. Wieczorek, H. Sosnowska, Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, PWN, Warszawa 2006.
 
15.
G. Owen, Teoria gier, PWN, Warszawa 1975.
 
16.
B. Siemieńska, Metody wyznaczania rozwiązań sytuacji konfliktowych z możliwością kooperacji, WAT, Warszawa 2012.
 
17.
B. Siemieńska, Badanie podobieństwa konfliktów i ich rozwiązań, WAT, Warszawa 2014.
 
18.
T. Smoleń, Bayesowska teoria oceny podobieństwa. Teoria A. Tversky’ego, UJ, Kraków, http://ecfi-group.eu/download/....
 
19.
P.D. Straffin, Teoria gier, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004.
 
20.
A. Tversky, Features of similarity. Psychological Review, APA, 1977.
 
21.
A. Tversky, Psychological Review, Hebrew University Jerusalem, Israel 1977.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top