PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
PRZESTRZEŃ JAKO KATEGORIA GEOPOLITYCZNA W BADANIACH NAD BEZPIECZEŃSTWEM. ZAŁOŻENIA HERMENEUTYCZNE I EPISTEMOLOGICZNE
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 15-05-2014
 
 
SBN 2014;5(1): 235-253
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zagadnienie przestrzeni określające warunki bezpieczeństwa geopolitycznego oraz pochodnych jest fundamentalnym pojęciem badań nad warunkami bezpieczeństwa międzynarodowego. Dotyczy to zarówno odniesienia do ich wyrazów regionalnych, jak i przełożenia na sferę globalną. W artykule autor przedstawia istotowe spojrzenie na genezę pojęcia i jego odbicia znaczeniowe, jak i przekrojowe spojrzenie na historyczne konstytuowanie się znaczeń oraz najważniejsze teorie dotyczące wymiarów praktycznych i abstrakcyjnych pojęcia przestrzeni. Uznanie przestrzeni za pojęcie elementarne dla bezpieczeństwa wyraża ciągłość realnego spojrzenia na aspekty polityki bezpieczeństwa światowego. Autor przekrojowo ukazuje jego wymiar ogólny i wymiary partykularne.
 
REFERENCJE (10)
1.
Arystoteles, Metafizyka, przełożył Kazimierz Leśniak, PWN, Warszawa 1983.
 
2.
Biblia, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa.
 
3.
CH. Daudel, Geographie et Geostrategie. Les Termes de l’Echange, „Strategique” Nr 50, 1991.
 
4.
A. Dugin, Sakralna geografia, [w:] Absoliutnaia Rodina, Izdatielstwo Arktogeia, Moskwa 1999.
 
5.
M. Eliade, Obrazy i symbole. Szkice o symbolizmie magiczno-religijnym, PWN, Warszawa 1998.
 
6.
J. Gebser, Ursprung und Gegenwart. Erster Teil. Die Fundamente der perspektivischen Welt. Beitrag zu einer Geschichte der Bewusstwerdung. Gesamtausgabe. Bd. 2. Novalis Verlag, Basel 1963.
 
7.
H. McKinder, Geograficzna oś historii, opr. R. Potocki, przeł. M. Radoszko, M. Szymuś, Częstochowa 2009.
 
8.
F. Ratzel, Politische Geographie, 1897.
 
9.
M. Sacha (red.), Leksykon. Zaświaty i krainy mityczne, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999.
 
10.
G. Sholem, Judaizm. Parę głównych pojęć, przełożył J. Zychowicz, Inter Esse, Kraków 2001.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top