PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
SILNE I SŁABE STRONY KONCEPCJI DZIAŁAŃ SIECIOCENTRYCZNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 02-12-2012
 
 
SBN 2012;3(1): 351-369
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zjawisko organizowania przestrzeni informacyjnej na potrzeby sił zbrojnych istnieje już od kilkunastu lat, i trend ten wciąż się nasila. Sprzyjają temu zarówno osiągnięcia technologii informacyjnych, jak i wyniesione z praktycznych zastosowań i rzeczywistych doświadczeń przekonanie, że technologie te mogą i powinny być głównym czynnikiem sukcesu współczesnych i przyszłych działań zbrojnych oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego. W połączeniu z tworzoną od kilku lat koncepcją działań sieciocentrycznych (Network Centric Warfare – NCW), wykorzystującą wiedzę zgromadzoną w sieciach internetowych i centrycznych do formowania i stosowania wielorodzajowej siły, działania zbrojne mogą się stać – i stają – nieporównywalnie bardziej efektywne. W pewnym uproszczeniu działania sieciocentryczne można opisać jako bazującą na przewadze informacyjnej koncepcję, według której wzrost siły bojowej jest generowany poprzez połączenie w sieć informacyjną sensorów, decydentów i systemów walki w celu osiągnięcia wspólnej świadomości, zwiększenia szybkości dowodzenia oraz tempa operacji, zwiększenia skuteczności uzbrojenia, odporności na uderzenia przeciwnika i stopnia synchronizacji działań. Zatem działania sieciocentryczne przekładają przewagę informacyjną na siłę bojową poprzez wydajne połączenia dysponujących wiedzą różnych jednostek organizacyjnych na polu (w przestrzeni) walki.
 
REFERENCJE (16)
1.
D.S. Alberts, J.J. Garstka, F.J. Stein, Network Centric Warfare: Developing and Leveraging Information Superiority, Department of Defense, Washington 2000.
 
2.
D.S. Alberts, J.J. Garstka, R.E. Hayes, F.J. Stein, Understanding Information AgeWarfare, Department of Defense, Washington 2001.
 
3.
“Journal of Defence Science” 9/2003, Ministry of Defence, London 2003.
 
4.
JP 3-13 Joint Doctrine for Information Operations, Department of Defense, Washington1998.
 
5.
J. Kręcikij, Działania sieciocentryczne. Wybrane problemy, AON, Warszawa 2008.
 
6.
J. Kręcikij, Istota działań sieciocentrycznych, „Zeszyty Naukowe AON” nr 4 (65), Warszawa 2006.
 
7.
J. Kręcikij, Podejmowanie decyzji w działaniach sieciocentrycznych. Ewolucja czy rewolucja?, PTM, Warszawa 2010.
 
8.
J. Kręcikij, J. Wołejszo (red. nauk.), Uwarunkowania działań sieciocentrycznych determinujące organizację i funkcjonowanie systemu dowodzenia, AON, Warszawa 2008.
 
9.
Z. Maślak, Informacje w obronie powietrznej. Potrzeby, wymagania, zagrożenia, „Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej” nr 7, Warszawa 2002.
 
10.
Materiały z konferencji naukowej Instytutu Zarządzania i Dowodzenia AON nt. Systemdowodzenia w środowisku sieciocentrycznym, (w:) „Zeszyty Naukowe AON” nr 3(68) A,Warszawa 2007.
 
11.
Network Centric Warfare: Background and Oversight Issues for Congress, Te Libraryof Congress, Washington 2004.
 
12.
E. Smith, Effect Based Operations, Department of Defense, Washington 2002.
 
13.
R. Szpakowicz, Wojna w Iraku a koncepcja wojny sieciocentrycznej, „Przegląd WojskLotniczych i Obrony Powietrznej” nr 11, Warszawa 2003.
 
14.
Sun Tzu, Sztuka wojowania, http://www.sonshi.com/sun3.htm....
 
15.
Te Implementation of Network – Centric Warfare, Ofce of Force Transformation Offce of the Secretary of Defense, Washington 2004.
 
16.
T. Węgierski, Strategiczna reorientacja sił zbrojnych, „Przegląd Sił Powietrznych” nr 5,Warszawa 2005.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top