PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
SŁUŻBY SPECJALNE W SYSTEMIE NOWOCZESNEGO PAŃSTWA
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 
 
Data publikacji: 01-12-2013
 
 
SBN 2013;4(1): 177-199
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Służby specjalne w państwie demokratycznym są istotnym elementem zarządzania państwem. Artykuł pokazuje sposób, w jaki gwarantują one bezpieczeństwo naszego kraju oraz obywateli. Ich działania mają ważne znaczenie w zapewnieniu krajowego porządku politycznego i społecznego, między innymi w walce ze zorganizowaną przestępczością. Artykuł precyzuje zasięg działania oraz kompetencje poszczególnych działających aktualnie w Polsce służb specjalnych. Uwzględnione zostały również ramy prawne, w jakich działają. Opisano historię tych służb, aby pokazać, jak zmieniała się ich rola i działania w okresie międzywojennym, II wojny światowej oraz powojennym.
 
REFERENCJE (11)
1.
K. Brzechczyn, Władza a tajna policja polityczna. Próba modelu, „Przegląd Politologiczny”, nr 1-2, 1999 r.
 
2.
Z. Grzegorowski, Instytucja „służby specjalne” a rzeczywistość funkcjonowania pań-stwa polskiego. Wybrane zagadnienia, „Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość”, t. VIII,Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku 2011.
 
3.
E. Kaczyńska, D. Drewniak, Ochrana. Carska Policja Polityczna, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1993.
 
4.
M. Karpińska, Policje tajne w Królestwie Kongresowym, „Przegląd Historyczny”, Tom76, zeszyt 4, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1985.
 
5.
M. Mączyński, Policja Państwowa II Rzeczypospolitej. Organizacyjno-prawne podstawyfunkcjonowania, Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University, Kraków 1997.
 
6.
K. Mordaszewski, Proces kształtowania służb specjalnych w systemie bezpieczeństwaRzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2009, nr 1.
 
7.
G. Rydlewski, Kształt systemu instytucjonalnego bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce, (w:) Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, red. S. Sulowski,M. Brzeziński, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009.
 
8.
A. Sienkiewicz, Materiały do zagadnienia ucisku i walki społecznej. Teki archiwalne:materiały do dziejów walki społecznej i narodowo-wyzwoleńczej w XIX wieku, tom III,Wydawnictwo PWN, Warszawa 1974.
 
9.
Ł. Skoneczny, Rola Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w systemie bezpieczeństwaRzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2009, nr 1.
 
10.
K. Szwagrzyk (red.), Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 1: 1944--1956, Warszawa 2005.
 
11.
K. Turaliński, Wywiad gospodarczy i polityczny – metodyka, taktyka i źródła pozyskiwania informacji, Media Polskie, Radom 2011.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top