PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
STRATEGIA FUNKCJONOWANIA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W OBLICZU TERRORYZMU ŚWIATOWEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
2
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
 
 
Data publikacji: 01-12-2011
 
 
SBN 2011;1(1): 11-24
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Światowy terroryzm wymusza przedsięwzięcia w zakresie koalicyjnej walki często z dala od terytoriów narodowych państw nim zagrożonych. Nie zwalnia to jednak przywódców państw, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ich społeczeństw, od braku zainteresowania ochroną i obroną terytorium narodowego. A to z kolei wymusza dodatkowe wzmocnienie struktury służącej tej ochronie i obronie – tj. instytucji obrony narodowej. W Polsce tymczasem następuje powolna degradacja tej instytucji i komponentu wojskowego jej służącemu. Przez to Ministerstwo Obrony Narodowej staje się organem zagranicznej interwencji wojsk operacyjnych, w małym stopniu zajmującym się ochroną i obroną terytorium narodowego Polski. A to w wypadku geopolitycznego położenia RP i wniosków z historii staje się problemem strategicznym, wywołującym konieczność pilnego wstrzymania tego destrukcyjnego dla bezpieczeństwa narodowego procesu. Wyjściem z tej niekomfortowej strategicznie sytuacji jest właściwe opracowanie strategii bezpieczeństwa narodowego, strategii obrony narodowej i narodowej strategii wojskowej oraz odtworzenie sprawdzonych w innych państwach demokratycznych, oraz w Polsce, komponentów wojsk, które byłyby nie tylko gwarantem niepodległości RP, lecz także siłami interwencji wojewodów na potrzeby wewnętrzne państwa polskiego m.in. w czasie sytuacji kryzysowych.
 
REFERENCJE (14)
1.
A. Beaufre, Wstęp do strategii. Odstraszanie i strategia, Warszawa 1968.
 
2.
A. Bocheński, Dzieje głupoty w Polsce, Warszawa 1996.
 
3.
Z. Brzeziński, Powinniśmy pamiętać o historii. W ciągu ostatnich trzech wieków wrogiewojska nie stacjonowały na terenie Polski tylko przez niecałe czterdzieści lat, „Rzeczpospolita”z 30.04-1.06.03.
 
4.
C. Clausewitz, O wojnie, Lublin 1995.
 
5.
Dictionary of Military and Associated Terms, Washington 1987.
 
6.
International Military and Defense Encyclopedia, Washington 1993.
 
7.
Koncepcja strategiczna Sojuszu, 1999.
 
8.
Konstytucja RP 1997.
 
9.
S. Koziej, Strategiczne i polityczne koncepcje bezpieczeństwa USA i Rosji. Skrypt internetowy,Warszawa Ursynów 2008, www.koziej.pl.
 
10.
J. Nowak-Jeziorański, Polska może liczyć na pomoc sojuszników..., „Wprost”z 19.07.1998 r.
 
11.
J. Nowak-Jeziorański, Polska z bliska, Kraków 2003.
 
12.
S. Pstrokoński, Podstawy bezpieczeństwa Polski, Jerozolima 1944.
 
13.
The National Defense Strategy of the United States of America, March 2005.
 
14.
Traktat Północnoatlantycki, Waszyngton 1949.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top