PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
SYSTEM KIEROWANIA OBRONĄ NARODOWĄ KRÓLESTWA SZWECJI
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 01-12-2017
 
 
SBN 2017;12(2): 263-284
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Bezpieczeństwo narodowe w Królestwie Szwecji rozpatrywane jest w sposób kompleksowy, obejmując zarówno sferę militarną, jak i niemilitarną. Takie postrzeganie bezpieczeństwa narodowego wpływa także na ogólną organizację obrony narodowej Szwecji, określanej jako obrona totalna. W założeniach organizacja obrony totalnej powinna umożliwić obronę państwa przed agresją zbrojną, zapewnić suwerenność, ochronę ludności oraz najważniejsze funkcje państwa w sytuacji agresji zbrojnej i/lub wojny. System obrony narodowej Królestwa Szwecji jest uznawany za jeden z najsprawniej działających i najlepiej zorganizowanych na świecie. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie szwedzkiego systemu kierowania obroną narodową, przy czym analizie poddano zarówno szczebel centralny (naczelne organy kierowania, poziom resortowy) oraz szczebel terytorialny, w tym sferę militarną i niemilitarną.
 
REFERENCJE (23)
1.
Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, LexisNexis, Warszawa 2005.
 
2.
Bożyk S., Konstytucyjny status monarchy w państwach skandynawskich (Dania, Norwegia, Szwecja),[w:] Konstytucja. Ustrój polityczny. System organów państwowych, red. S. Bożyk, A. Jamróz,wyd. Temida2, Białystok 2010.
 
3.
Försvaret av Sverige. Starkare försvar för en osäker tid, 15 maja 2014.
 
4.
Gotkowska J., Szwedzkie bezpieczeństwo w kryzysie, http://www.osw.waw.pl/pl/publi... [5 maja 2014 r.].
 
5.
Gotkowska J., Szwedzki szpagat. Polityka obronna Szwecji a region Morza Bałtyckiego, „Punktwidzenia” nr 33, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa, kwiecień 2013.
 
6.
Grzybowski M., Systemy konstytucyjne państw skandynawskich, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa2010.
 
7.
 
8.
 
9.
International CEP Handbook 2009. Civil Emergency Planning in the NATO/EAPC Countries,Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), Karlstad 2009.
 
10.
Kitler W., Obrona narodowa III RP. Pojęcie. Organizacja. System, AON, Warszawa 2001.
 
11.
Kitler W., Obrona narodowa w wybranych państwach demokratycznych, AON, Warszawa 2001.
 
12.
Lundquist D., Swedish Security & Defence Policy 1990-2012. The transformation from neutralityto solidarity through a state identity perspective, Military Academy Karlberg, Stockholm 2013.
 
13.
Matyasik G., Wachowicz K., Szwecja stawia na Hemvarnet (Gwardię Krajową), http://www.obronanarodowa.pl/a..., [10 grudnia 2013 r.].
 
14.
Mazur S., Narodowe modele administracji publicznej, [w:] Administracja publiczna, red. J. Hausner,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 
15.
Moch N., Republika Federalna Niemiec, [w:] Organy doradcze głowy państwa właściwe w sprawachbezpieczeństwa, red. T. Kośmider, AON, Warszawa 2015.
 
16.
Moch N., Republika Francuska, [w:] Organy doradcze głowy państwa właściwe w sprawachbezpieczeństwa, red. T. Kośmider, AON, Warszawa 2015.
 
17.
Prokop K., Modele stanu nadzwyczajnego, wyd. Temida2, Białystok 2012.
 
18.
Sagan S., Organizacja parlamentu szwedzkiego – Riksdagu, „Przegląd Sejmowy” 2 (10)/1995.
 
19.
Sweden’s Defence Policy 2016 to 2020, http://www.government.se/globa... [28 sierpnia 2017 r.].
 
20.
Śmiałek W., Szwecja, [w:] Obronność i siły zbrojne w Europie, red. A. Ciupiński, K. Malak, AON,Warszawa 2005.
 
21.
The Ministry of Defence, Ministry of Defence, Stockholm 2013.
 
22.
Vägval i en globaliserad värld, Departementsserie 2013:33.
 
23.
Wiśniewski B., Doświadczenia z zakresu przygotowań obronnych wybranych państw, [w:] Kulturabezpieczeństwa. Nauka – praktyka – refleksje, red. B. Wiśniewski, J. Piwowarski, Wyższa SzkołaBezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2013.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top