PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
ZNACZENIE WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 01-12-2017
 
 
SBN 2017;12(2): 245-261
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Głównym celem artykułu jest przedstawienie nowopowstałego, piątego rodzaju sił zbrojnych oraz jego roli dla obronności i bezpieczeństwa państwa. Autor w swoim artykule przedstawia podstawy prawne funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej, ich zadania i strukturę oraz zasady pełnienia służby wojskowej w WOT. Wojska te mają prowadzić działania militarne we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi (w przypadku wybuchu konfliktu). Działania te będą miały na celu zniszczenie lub zatrzymanie sił potencjalnego przeciwnika. Dodatkowo dowódca WOT będzie koordynował i wykonywał zadania związane z rozwijaniem i użyciem pododdziałów i oddziałów wojskowych w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Wojska te mają również zadanie szerzenia w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.
 
REFERENCJE (10)
1.
Ustawa z dnia z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony(Dz. U. z 2016 r. poz. 1534, ze zm.).
 
2.
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązkuobrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. poz. 2138).
 
3.
Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianieustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej orazniektórych innych ustaw.
 
4.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RzeczypospolitejPolskiej przesłany w dniu 26 czerwca 2017 r. przez DowódcęWOT do uzgodnień wewnątrzresortowych.
 
5.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U.z 2017 r. poz. 209).
 
6.
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych(Dz. U. z 2016 r. poz. 1726, ze zm.)
 
7.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o wynagrodzeniu żołnierzy niezawodowych(Dz. U. z 2016 r. poz. 616, ze zm.)
 
8.
Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu zapracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847).
 
9.
Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz.U. z 2016r. poz. 772, ze zm.).
 
10.
Strona internetowa MON, www.mon.gov.pl
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top