PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
TEORIA WOJNY EKONOMICZNEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 12-05-2015
 
 
SBN 2015;7(1): 185-196
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wojna ekonomiczna związana jest ze zmianą postrzegania bezpieczeństwa narodowego przez pryzmat poważnych zagrożeń. Jej istota polega na prowadzeniu działań zmierzających do osłabienia lub zniszczenia potencjału gospodarczo-obronnego przeciwnika. Czynności prowadzone w ramach tego konfliktu dotyczą użycia nie tylko określonych narzędzi ekonomicznych, lecz także zastosowania siły militarnej czy politycznej i związane są najczęściej z próbą wymuszenia określonych decyzji politycznych drugiego państwa
 
REFERENCJE (13)
1.
Z. Bako, Wojna ekonomiczna, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 1983.
 
2.
A. Bomba, P. Kubusiak, Wojna ekonomiczna i jej skutki społeczne, [w:] „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych”, nr 3 (165) 2012, s. 60.
 
3.
J. Carlo, Geopolityka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2003.
 
4.
J. Chmurkowski, Embargo strategiczne, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 1971.
 
5.
D. Firszt, Międzynarodowy transfer technologii jako narzędzie budowania gospodarki opartej na wiedzy, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 741, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2007.
 
6.
K. Knorr, F. Trager, Economic Issues and National Security, University Press of Kansas, Kansas 1977.
 
7.
K.M. Księżopolski, Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Metody i środki przeciwdziałania, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2004.
 
8.
A. Oleksiuk, M. Vashchenko, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Gospodarcze wyzwania XXI wieku, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010.
 
9.
K. Raczkowski, Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Wydawnictwo Jak, Warszawa 2012.
 
10.
Skrócony raport Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej, Wpływ blokady ekonomicznej na sytuację humanitarną Gazy, sierpień 2009.
 
11.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2009.
 
12.
J.B. Sulimierski, Wielostronne sankcje ekonomiczne w teorii i praktyce Organizacji Narodów Zjednoczonych, Instytut Koniunktury i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1995.
 
13.
L. Urbański, Wojna gospodarcza, [w:] W. Stankiewicz, Ekonomika obrony, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 1994.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top