PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
NIEBEZPIECZEŃSTWA W UDOSTĘPNIANIU DANYCH OSOBOWYCH WSPÓŁCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 01-06-2017
 
 
SBN 2017;11(1): 248-261
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł opisuje znaczenie zasobów informacyjnych jako fundamentalnego potencjału podejmowania działań. Nieustanny postęp technologiczny niesie ze sobą niezwykłe udogodnienia, jednakże tworzy cienką linię pomiędzy dostępnością innowacji a ochroną prywatności użytkowników. Autor pokazuje, jak wykorzystanie sieci internetowej znacząco przyspiesza proces wymiany informacji. Możliwości sieci o globalnym zasięgu zostały docenione na całym świecie, co kolejno przełożyło się na niewiarygodny progres w rozwoju instytucji i przyspieszenie procesu globalizacji. Pośród prezentowanych atutów rozwoju sieci o szerokim zasięgu autor poddaje analizie technologie powszechnie dostępne, omawiając ich działanie oraz możliwość inwigilacji użytkowników. Ponadto przedstawia zagrożenia bezpieczeństwa, jakie niesie korzystanie z przywołanych rozwiązań, prezentując możliwości pozyskania danych oraz opisując zagrożenia wynikające z aktywnego uczestnictwa w życiu internetowym.
 
REFERENCJE (11)
1.
Białas A., Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie,Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006.
 
2.
Czekaj J., Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, AE, Kraków 2000.
 
3.
Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia,wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
 
4.
Jabłoński W., Kreowanie informacji. Media relations, PWN, Warszawa 2006.
 
5.
Jemioło T., Sienkiewicz P., Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa.Identyfikacja, analiza zagrożeń i ryzyka, t. 1: Raport z badań, AON, Warszawa 2002.
 
6.
Kałużny P., Techniki inwigilacji. Co nam grozi i jak się bronić?, PWN, Warszawa 2008.
 
7.
Liedel K., Zarządzanie informacją w walce z terroryzmem, TRIO, Warszawa 2010.
 
8.
Verton D., Black Ice. Niewidzialna groźba cyberterroryzmu, tłum. K. Masłowski,Helion, Warszawa 2004.
 
9.
Wierzbołowski J., Aksjologiczne i społeczne skutki przekształcenia informacji w zasób,Warszawa 1997.
 
10.
Wnuk-Lipiński E., Socjologia życia publicznego, Scholar, Warszawa 2005.
 
11.
Zacher L., Transformacje społeczeństw od informacji do wiedzy, C.H. Beck, Warszawa2007.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top