PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
ROLA KAUKAZU PÓŁNOCNEGO DLA BEZPIECZEŃSTWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Gdański
 
 
Data publikacji: 02-12-2012
 
 
SBN 2012;3(1): 79-92
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł poświęcony jest dylematom państwowości postimperialnej w kontekście bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem fundamentalnej alternatywy: utrzymania modelu państwowości polietnicznej (quasi-imperialnej) lub budowania państwa narodowego. Autor definiuje pojęcie „imperium” z punktu widzenia trzech wyznaczników: koncentrycznej struktury opartej na dychotomii centrum i peryferii, orientacji na misję zewnętrzną oraz idei imperialnej. Z tego punktu widzenia Federacja Rosyjska nie jest państwem imperialnym (w odróżnieniu od Cesarstwa Rosyjskiego i ZSRR), nie jest jednak typowym państwem narodowym. Autor usiłuje wykazać, że rezygnacja z federacyjnego, wielonarodowego modelu państwowości byłaby równoznaczna z utratą przez Rosję strategicznie ważnego Kaukazu Północnego, co pozbawiłoby ją statusu mocarstwa regionalnego. Studium zawiera wielostronną analizę Kaukazu Północnego (który jest regionem niezwykle turbulentnym) jako terytorium kluczowego dla globalnego wymiaru geostrategii. Autor analizuje potencjalne zagrożenia dla północnokaukaskiego bezpieczeństwa oraz działania podejmowane przez Moskwę w celu zapobieżenia im. Zwraca również uwagę na rosnącą popularność haseł o konieczności oddzielenia Kaukazu od Rosji. W jego przekonaniu region kaspijsko-czarnomorski stałby się wówczas strefą globalnej destabilizacji, zagrażając pokojowi na świecie.
 
REFERENCJE (58)
1.
J. Adamowski, A. Skrzypek (red.), Federacja Rosyjska 1991-2001, Warszawa 2002.
 
2.
J.N. Afanasjew, Groźna Rosja, Warszawa 2005.
 
3.
A. Andrusiewicz, Mit Rosji, Rzeszów 1994.
 
4.
A.S. Barsenkow, A.I. Wdowin, Istorija Rossii 1917-2004, Moskwa 2006.
 
5.
Z. Brzeziński, Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, Warszawa1999.
 
6.
A. Dugin, Absoliutnaja Rodina, Moskwa 1998.
 
7.
A. Dugin, Fiłosofja politiki, Moskwa 2004.
 
8.
A. Dugin, Jewrazijskij Put’, Moskwa 2002.
 
9.
A. Dugin [red.], Jewrazijskij Wzgliad, Moskwa 2002.
 
10.
A. Dugin, Osnowy gieopolitiki, Moskwa 2000.
 
11.
Goriacza mołodioż Rossii. Lidiery. Organizacii i dwiżenija. Taktika ulicznych bitw. Kontakty, Moskwa 2006.
 
12.
J. Gancewski, J. Sobczak (red.), Europa a Rosja. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość,Elbląg 2005.
 
13.
S. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa1998.
 
14.
I. Iwanow, Rossija w sowriemennom mirie. Otwiety na wyzowy XXI wieka, Moskwa2004.
 
15.
A. Janow, Poslie Jelcyna: „wiejmarskaja Rossija”, Moskwa 1995.
 
16.
M. Kałasznikow, Słomannyj miecz impierii, Moskwa 1999.
 
17.
M. Kałasznikow, S. Kuguszew, Trietij projekt, Moskwa 2005.
 
18.
S. Kara-Murza, Marks protiw russkoj riewoliucii, Moskwa 2008.
 
19.
S. Kara-Murza, Anti-sowietskij projekt, Moskwa 2009.
 
20.
S. Kara-Murza, Diemontaż naroda, Moskwa 2007.
 
21.
S. Kara-Murza, Matrica Rossija, Moskwa 2007.
 
22.
S. Kara-Murza, Riewoliucii na eksport, Moskwa 2005.
 
23.
S. Kara-Murza, Oppozicija kak tieniewaja włast’, Moskwa 2006.
 
24.
S. Kara-Murza, Oranżewaja mina, Moskwa 2008.
 
25.
S. Kara-Murza, Sowietskaja ciwilizacija. Ot naczała do wielikoj pobiedy, Moskwa2001.
 
26.
S. Kara-Murza, Sowietskaja ciwilizacija. Ot wielikoj pobiedy do naszych dniej, Moskwa2001.
 
27.
J.E. Korguniuk, C.E. Zasławskij, Rossijskaja mnogopartijnost’, Moskwa 1996.
 
28.
W. Korowin, Nakanunie imperii. Prikładnaja gieopolitika i sietiewyje wojny, Moskwa2008.
 
29.
S. Kurginian, Postpierestrojka, Moskwa 1990.
 
30.
S. Kurginian, Siedmoj scenarij, Moskwa 1992.
 
31.
M. Laruelle, Russian Eurasianism. Ideology of the Empire, przeł. Mischa Grabowitsch,Washington D.C., 2008.
 
32.
A. de Lazari, Czy Moskwa będzie trzecim Rzymem? Studia o nacjonalizmie rosyjskim,Katowice 1996.
 
33.
A. de Lazari, Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, Łódź 2001.
 
34.
W. Marciniak, Rozgrabione imperium. Upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej, Kraków 2001.
 
35.
W. Marciniak, Przestrzeń jako kategoria dyskursu politycznego w Rosji współczesnej,Warszawa 2002.
 
36.
E. Matuszek, Narody północnego Kaukazu. Historia–kultura–konflikty 1985-1991,Toruń 2007.
 
37.
M. McFaul, Russia’s Unfnished Revolution. Political change from Gorbachev to Putin,Ithaca-London 2001.
 
38.
F. Memches, Słudzy i wrogowie imperium. Rosyjskie rozmowy o końcu historii, Kraków2009.
 
39.
Mir Rossii – Jewrazija. Antołogija, Moskwa 1995.
 
40.
Mentalność rosyjska. Słownik encyklopedyczny, Katowice 1995.
 
41.
R. Miedwiediew, Kapitalizm w Rossii?, Moskwa 1998.
 
42.
L. Moczulski, Geopolityka: potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999.
 
43.
Sz. Munczajew, W. Ustinow, Istorija sowietskogo gosudarstwa, Moskwa 2003.
 
44.
N. Narocznickaja, Rossija i russkije w mirowoj istorii, Moskwa 2005.
 
45.
N. Narocznickaja, Russkij mir, Moskwa 2007.
 
46.
Naucznyj almanach. Kultury i ciwilizacii. Rossija i wostok. Gieopolitika i ciwilizacionnyjeotnoszenija, Moskwa 1994.
 
47.
R. Paradowski, Eurazjatyckie Imperium Rosji. Studium Idei, Toruń 2001.
 
48.
J. Potulski, Współczesne kierunki rosyjskiej myśli geopolitycznej. Między nauką, ideologicznym dyskursem a praktyką, Gdańsk 2010.
 
49.
Rossija mieżdu Jewropoj i Aziej. Jewrazijskij sobłazn, Moskwa 1993.
 
50.
Politiczeskije partii Rossii: istorija i sowriemiennost’, Moskwa 2000.
 
51.
A. Prochanow, Operacja Heksogen, przeł. E. Zych, Warszawa 2005.
 
52.
A. Prochanow, Piataja impierija, Moskwa 2007.
 
53.
S. Bieleń, A. Skrzypek [red.], Rosja. Refleksje o transformacji, Warszawa 2010.
 
54.
S. Bieleń [red.], Wizerunki międzynarodowe Rosji, Warszawa 2011.
 
55.
S. Bieleń, Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2006.
 
56.
P.J. Sieradzan, Aksamitni terroryści. Narodowy bolszewizm w Federacji Rosyjskiej,Warszawa 2008.
 
57.
A. Sobczak, Przed upadkiem, Warszawa 1992.
 
58.
W. Sogrin, Politiczeskaja istorija sowriemennoj Rossiji. 1985–2001: od Gorbaczowa doPutina, Moskwa 2001.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top