PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
WPŁYW ZAGROŻEŃ TERRORYSTYCZNYCH NA BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 03-10-2011
 
 
SBN 2011;2(2): 265-293
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Terroryzm stał się elementem naszej codzienności, mało prawdopodobne jest, aby udało się go całkowicie wyeliminować. Pozostaje głównym zagrożeniem nie tylko w skali jednego państwa, ale całego globu. Jest nierozerwalnie związany z cywilizacją XXI wieku. Niezmiernie ważna jest więc gotowość na atak. Niewystępowanie tego zjawiska w danym kraju nie może być dla niego gwarancją bezpieczeństwa. Wręcz przeciwnie, terroryści bardzo często wybierają na swój cel nowe miejsca, uderzają tam, gdzie nikt się ich nie spodziewa. Udział w koalicjach antyterrorystycznych, sojuszach militarnych ma swoje plusy i minusy, może odstraszać terrorystów oraz być dla nich przynętą. Członkostwo w organizacjach międzynarodowych oprócz korzyści wynikających z gwarancji bezpieczeństwa niesie również ze sobą zagrożenie agresji ze strony wrogich ugrupowań. Neutralność nie jest jednak gwarancją bezpieczeństwa. Terroryzm, który ma zasięg międzynarodowy, najskuteczniej można zwalczać również poprzez współpracę międzynarodową.
 
REFERENCJE (28)
1.
T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 
2.
K. Bałon, J. Dołęga, R. Tarnogórski, Akt terrorystyczny w Nowym Jorku oraz Waszyngtonie dnia 11 września 2001 roku. Aspekty prawnomiędzynarodowe, „Biuletyn” (PISM), Seria Z, nr 23 – 2001.
 
3.
A. Bińczyk-Missala, „Wojna z terroryzmem” a prawa człowieka. Wnioski dla Polski, „Biuletyn” (PISM), nr 71(411), grudzień 2006.
 
4.
B. Bolechów, Terroryzm w świecie podwubiegunowym. Przewartościowania i kontynuacje, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 
5.
W. Dielt, K. Hirschmanm, R. Tophover, Terroryzm, PWN, Warszawa 2009.
 
6.
P. Dyrus, F. Jasiński, Walka z terroryzmem międzynarodowym, Studio STO, Bielsko- -Biała 2005.
 
7.
B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Świat Książki, Warszawa 2001.
 
8.
J. Horgan, Psychologia terroryzmu, PWN, Warszawa 2008.
 
9.
B. Górka-Winter, E. Poseł-Częścik, Wspólna Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej (I), „Biuletyn” (PISM), Seria Z, nr 11 – 2001.
 
10.
B. Górka-Winter, NATO w koalicji antyterrorystycznej, „Biuletyn” (PISM), Seria Z, nr 87 – 2002.
 
11.
B. Górka-Winter, Plan Unii Europejskiej zwalczania terroryzmu (25 marca 2004 r.), „Biuletyn” (PISM), nr 13(201), marzec 2004.
 
12.
V. Grotowicz, Terroryzm w Europie Zachodniej, PWN, Warszawa–Wrocław 2000.
 
13.
J. Jałoszyński, Współczesny wymiar antyterroryzmu, TRIO, Warszawa 2008.
 
14.
W. Kopaliński, Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX wieku, PWN, Warszawa 1999.
 
15.
Ł. Kulesa, Zwalczanie terroryzmu a prawo międzynarodowe, „Biuletyn” (PISM), nr 19(207), maj 2004.
 
16.
Ł. Kulesa, Operacja Unii Europejskiej w ramach europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, „Biuletyn” (PISM), nr 42(230), wrzesień 2004.
 
17.
Ł. Kulesa, Zamach terrorystyczny z 7 lipca 2005 r. w Londynie, „Biuletyn” (PISM), nr 54(299), lipiec 2005.
 
18.
K. Liedel, Piasecka P., Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu terroryzmu, Oficyna Wydawnicza Adam, Warszawa 2004.
 
19.
K. Łastawski, Historia integracji europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 
20.
W. Malendowski, Rola ONZ w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, (w:) Stosunki międzynarodowe, red. W. Malendowski, Cz. Mojsiewicz, Atla2, Wrocław 2004.
 
21.
W. Malendowski, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, (w:) Stosunki międzynarodowe, red. W. Malendowski, Cz. Mojsiewicz, Atla2, Wrocław 2004.
 
22.
E. Małuszyńska, B. Gruchman, Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 2007.
 
23.
R. Niedźwiecki, Współczesny terroryzm. Jakie strategie zwalczania?, „Zeszyty Naukowe AON”, nr 4(69), 2007.
 
24.
E. Poseł-Częścik, Strategia bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Polski, „Biuletyn” (PISM), nr 49(237), listopad 2004.
 
25.
J. Rybak, Eksportowi żołnierze, (w:) „Żołnierz Polski”, nr 1-2, styczeń-luty 2003.
 
26.
D. Szlachter, Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej – nowy impuls, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 
27.
R. Zięba, Wspólna polityka zagraniczna, WAiP, Warszawa 2007.
 
28.
M. Zimny, Terroryzm samobójczy, Bellona, Warszawa 2006.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top