PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
WYKORZYSTANIE SIŁ ZBROJNYCH NA POTRZEBY ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ TERRORYSTYCZNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 01-06-2017
 
 
SBN 2017;11(1): 217-228
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania sił zbrojnych do zwalczania zagrożeń terrorystycznych. Zagrożenia te ze względu na fakt negatywnego wpływania na funkcjonowanie państw oraz międzynarodową społeczność powinny być traktowane jako przedmiot działalności podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa. Osiągnięcie międzynarodowej współpracy w zakresie zwalczania terroryzmu jest niezbędne do podjęcia efektywnych działań, zmierzających do wyeliminowania tego problemu z całokształtu stosunków międzynarodowych.
 
REFERENCJE (19)
1.
Ciszewski T., Udział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej w zapobieganiu oraz usuwaniuskutków zagrożeń niemilitarnych, „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2011, nr 2, Wrocław2011.
 
2.
Dytkowski A., Siły zbrojne w zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych, [w:] „PrzeglądBezpieczeństwa Wewnętrznego” 7/12.
 
3.
Hoffman B., Oblicza terroryzmu, wyd. Świat Książki, Warszawa 1999.
 
4.
Jakubczak R. (red.), Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku,Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2008.
 
5.
Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP, wyd. AON, Warszawa 2011.
 
6.
Kuźniar R. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar,Warszawa 2012.
 
7.
Liedel K., Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa,Difin, Warszawa 2010.
 
8.
Liedel K., Marszałek-Kawa J., Wudarski Sz. (red.), Polityczne metody zwalczaniaterroryzmu, Duet, Toruń 2006.
 
9.
Mickiewicz P., Polska w koalicji antyterrorystycznej – wnioski dla politykibezpieczeństwa RP, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” rok XLVI,nr 1 (160) 2005, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2005.
 
10.
Ostaszewski P., Międzynarodowe stosunki polityczne, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa2010.
 
11.
Szafrański J. (red.), Problemy prawno-organizacyjne zwalczania terroryzmu w Polsce,wyd. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2011.
 
12.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014.
 
13.
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. 2016poz. 904).
 
14.
Rybak J., Wojska specjalne czy siły specjalne?, „Polska Zbrojna” 2006, nr 8.
 
15.
http://grom.mil.pl/powstanie_p... [dostęp z dnia: 20.02.2017].
 
16.
http://oszw.warszawa.wp.mil.pl... [dostęp z dnia 20.02.2017].
 
17.
http://www.nowastrategia.org.p... [dostęp z dnia: 20.02.2017].
 
18.
 
19.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top