PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
ZMIANA W ARMII W NARRACJACH GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW WOJSKA POLSKIEGO
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 12-05-2015
 
 
SBN 2015;7(1): 83-102
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zmiana zachodząca w wojsku od kilkunastu lat, a ostatnio − zmiana fundamentalna, bo związana z reformą struktur dowodzenia i kierowania systemem − ma charakter transgresji (w rozumieniu Józefa Kozieleckiego). W tym kontekście oznacza to dopasowanie subiektywnego przeżywania świata do jego prawdziwego zmiennego charakteru. Tym samym, artykuł ma na celu ukazanie różnych reakcji na zmianę najwyższych dowódców w wojsku w kontekście prezentowanych przez nich cech osobowości. Te subiektywne relacje przekładają się na wymierność działania.
 
REFERENCJE (10)
1.
H. Gasiul, Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje, Wyd. Difin, Warszawa 2012.
 
2.
J. Kozielecki, Społeczeństwo transgresyjne. Szansa i ryzyko, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2004.
 
3.
P. Malinowski, Zespoły a współczesne wyzwania organizacyjne, Wyd. AON, Warszawa 2012.
 
4.
P. Oleś, Wprowadzenie do psychologii osobowości, Wyd. Naukowe „Scholar”, Warszawa 2003.
 
5.
G. Roth, M. Kurtyka, Zarządzanie zmianą, Wyd. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2008.
 
6.
B. Spector, Wprowadzanie zmiany w organizacji, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2012.
 
7.
R. Wendt, Zarządzanie zmianą w polskiej firmie, Zacharek Dom Wydawniczy, Warszawa 2010.
 
8.
B. Zawadzki, J. Strelau, P. Szczepaniak, M. Śliwińska, Inwentarz osobowości NEO- -FFI Paula T. Costy Jr. i Roberta R. McCrae, Wyd. Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 2010.
 
9.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top