PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
KU NOWOCZESNOŚCI – CAWI JAKO METODA BADAWCZA W NAUKACH O OBRONNOŚCI – WYBRANE ZAGADNIENIA
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
 
 
Data publikacji: 02-12-2012
 
 
SBN 2012;3(1): 403-409
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W opracowaniu przedstawione zostały możliwości wykorzystania i adaptacji określonych narzędzi na potrzeby badań nad obronnością i bezpieczeństwem. Wydaje się, że współcześnie nie wykorzystano jeszcze całego potencjału istniejących możliwości w zakresie technik i narzędzi wspierających metody prowadzenia badań naukowych w tym szczególnym i trudnym obszarze. Autor jest doktorantem Akademii Obrony Narodowej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o obronności. Prezentowaną metodę z powodzeniem wykorzystał przy realizacji dysertacji pod tytułem Zarządzanie bezpieczeństwem informacji jednostki wojskowej specjalnego przeznaczenia, co umożliwiło zebranie reprezentatywnego materiału badawczego, gdy wydawało się już to niemożliwe do osiągnięcia ze względu na istniejące uwarunkowania, które towarzyszyły podjętej tematyce oraz tak trudny obszar badawczy.
 
REFERENCJE (3)
1.
T. Majewski, Ankieta i wywiad w badaniach wojskowych, Wyd. Akademia ObronyNarodowej, Warszawa 2006.
 
2.
S. Malinowski, Zarządzanie bezpieczeństwem informacji jednostki wojskowej specjalnego przeznaczenia, rozprawa doktorska, kier. naukowy prof. dr hab. inż. A. Barczak,Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2012.
 
3.
R. Kolman, Zdobywanie wiedzy. Poradnik podnoszenia kwalifkacji, Ofcyna WydawniczaBranta, Bydgoszcz–Gdańsk 2004.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top