PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
PRAWO KARNE WOJSKOWE OD ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI DO WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ – W KONTEKŚCIE ROZWIĄZAŃ LEGISLACYJNYCH WYBRANYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH I ICH WPŁYWU NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRAWA RODZIMEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 02-12-2012
 
 
SBN 2012;3(1): 307-321
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem niniejszego opracowania jest rozpowszechnienie wiedzy na temat genezy i źródeł prawa karnego wojskowego u zarania niepodległości oraz odpowiedź na pytanie, doktryna którego z państw europejskich miała największy wpływ na kształtowanie się rodzimego kanonu prawa karnego wojskowego. Przedmiotowe opracowanie rozważa wojskowy wymiar sprawiedliwości armii austriackiej w pierwszej połowie XX wieku oraz jego wpływ na polską procedurę karną wojskową, wojskowy wymiar sprawiedliwości armii niemieckiej w pierwszej połowie XX wieku oraz jego wpływ na polskie materialne prawo karne wojskowe, rosyjski kodeks karny z 1903 r. oraz jego wpływ na polskie prawo karne wojskowe i wreszcie wojskowy wymiar sprawiedliwości armii francuskiej w pierwszej połowie XX wieku oraz jego wpływ na polskie prawo karne wojskowe. Podejmując pracę badawczą w trakcie opracowania przedmiotowego artykułu, dokonałem analizy bibliografii i prawniczych zgromadzonych w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Po wyselekcjonowaniu właściwych pozycji książkowych i zapoznaniu się z ich treścią, przystąpiłem do dogłębnej i szczegółowej analizy zgromadzonego materiału. W jej wyniku doszedłem do wniosku, iż największy wpływ na kanon materialnego prawa karnego wojskowego u zarania niepodległości miała doktryna niemiecka i rosyjska. Procedura karna kształtowała się w oparciu o wpływy prawa austriackiego i francuskiego.
 
REFERENCJE (4)
1.
S. Borzdyński, Obowiązywanie rosyjskiego kodeksu karnego z 1903 roku w polskimprawie karnym okresu międzywojennego, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” z 1980 r.
 
2.
L. Czubiński, Wojskowe prawo karne w zarysie, Warszawa 1981.
 
3.
S. Nider, Organizacja wojskowego sądownictwa francuskiego i procedura, „WojskowyPrzegląd Prawniczy” z 1929 r., nr 9-11.
 
4.
S. Przyjemski, Prawo karne wojskowe, Gdańsk 1999.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top