PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
ANALIZA PROBLEMU ATAKÓW NA STRAŻNIKÓW WIĘZIENNYCH PEŁNIĄCYCH SWOJE OBOWIĄZKI W POLSCE W LATACH 2013-2017
 
 
Więcej
Ukryj
1
Prison Services – Penitentiary Institution in Pińczów
 
 
Data publikacji: 02-07-2018
 
 
SBN 2018;13(1): 137-177
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotowa analiza obejmowała okres ponad 5 lat od sierpnia 2013 roku do końca 2017. Funkcjonariuszami najbardziej narażonymi na ryzyko napaści są funkcjonariusze działu ochrony, a najmniej funkcjonariusze działu kwatermistrzowskiego. Jeżeli przeanalizujemy już samą agresję osadzonych i ich działania, to najczęstszym zdarzeniem jest uderzenie ręką – i tu widać duży wzrost z 22 takich aktów w roku 2014 do 39 w 2017. Zasadne wydaje się zatem, aby kierownicy jednostek penitencjarnych – dyrektorzy – czynili starania i kierowali do pełnienia służby w oddziałach mieszkalnych jak największą liczbę funkcjonariuszy. By zwiększali liczbę funkcjonariuszy działu ochrony. Zadaniem kierownika działu ochrony jest zatem takie przydzielenie zadań ludziom i podzielenie obowiązków, by w sposób właściwy się ubezpieczali w trakcie realizacji zadań służbowych. Należy zapewnić szkolenie funkcjonariuszom z zakresu procedury ekspozycyjnej – przypadki oplucia przez osadzonego. Można zatem powiedzieć, że wykorzystując przedstawioną analizę, jak również proponowane wnioski w czasie organizacji służby funkcjonariuszom – zapewnimy im większe bezpieczeństwo i komfort pracy.
 
REFERENCJE (8)
1.
The Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997.
 
2.
The Penal Code Act of June 6, 1997.
 
3.
The Executive Penal Code of June 6, 1997.
 
4.
Ordinance of the General Director of Służba Więzienna 1/2018. in the matter regardingthe duty service in the organizational units of the Prison Service, events that may occurin the Prison Service and how to explain and document them.
 
5.
Regulation No. 3/2011 by the General Director of the Prison Service of January 11, 2010 on the principles of organization and scope of full-time activities of InterventionGroups of the Prison Service.
 
7.
Order No. 19 of the General Director of the Prison Service of 14 April 2016 on detailedrules for the conduct and organization of penitentiary work and the scope of activities of officers and employees of penitentiary and therapeutic departments and penitentiarydepartments.
 
8.
Order No. 32 of the General Director of the Prison Service of 14 July 2016 amendingthe order on determining the acceptable quantity and dimensions of things, includingfood, held by the convicted prisoner and how to deal with objects and food, whosedimensions or amount they violate the binding order or make it difficult to escort.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top