PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
WYCHOWANIE DLA BEZPIECZEŃSTWA A EFEKTYWNOŚĆ NAUCZANIA ETYKI WOJSKOWEJ: TEORIA I PRAKTYKA
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 15-12-2015
 
 
SBN 2015;8(2): 261-270
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Praca stanowi kontynuację zainteresowań i badań autora nad szeroko rozumianym wychowaniem dla bezpieczeństwa, a szczególnie kształtowaniem postaw moralnych podchorążych. Poza teoretycznymi podstawami edukacji etycznej i wychowania moralnego, praca odnosi się do praktyki. Opiera się na opiniach podchorążych, ich doświadczeniach z obserwacji realnej moralności współczesnych żołnierzy polskich. Autor wskazuje na znacznie szerszy aspekt kształtowania postaw moralnych żołnierzy, niż się to powszechnie uważa.
 
REFERENCJE (9)
1.
Calhon L., Moral Personhood and Human Security, „International Journal of Peace Studies”, volume 10, number 1, Spring/Summer 2005.
 
2.
Gaston J.C., Hietala J.B. (red.), „Ethics National Defense. The Timeless Issues”, National Defence University U.S. Washington, D.C. 1993.
 
3.
Osiel M., Obeying Orders: Military Discipline, Atrocities and the Law of War, 2001.
 
4.
Pfeifer J., Owens K., Military Leadership and Ethics, Ottawa: Canadian Forces Leadership Institute, 2002.
 
5.
Rosa R., Zarys polskiej filozofii bezpieczeństwa, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach.
 
6.
Roush P.E., Constitutional Ethics, [in:] Ethics for Military Leaders, Pearson Custom Publishing, Boston 1998.
 
7.
Świniarski J., O naturze bezpieczeństwa, ULMAK, Warszawa−Pruszków 1997.
 
8.
Wolfendale J., Developing Moral Character in the Military: Theory and Practice, [in:] Torture and the Military Profession, Palgrave-Macmillan, 2007.
 
9.
Zalewski S., Bezpieczeństwo polityczne państwa, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top