PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
FILOZOFICZNE UJĘCIE FILARÓW BEZPIECZEŃSTWA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 12-12-2020
 
 
SBN 2020;18(2): 85-109
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie filozoficznego ujęcia filarów bezpieczeństwa w społeczeństwie informacyjnym. Sformułowano problem badawczy: jakie są podstawy filozoficzne zapewniania bezpieczeństwa społeczeństwa informacyjnego?. Autor po przedstawieniu umocowań filozoficznych filarów bezpieczeństwa stara się je powiązać z czterem głównymi inicjatywami horyzontalnymi wpływającymi na kształt europejskiego społeczeństwa informacyjnego.
 
REFERENCJE (34)
1.
Arystoteles, 2004. Metafizyka, [W:] Dzieła wszystkie, T. 2. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 
2.
Arystoteles, 2004. Polityka, tłum. L. Piotrowicz, Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 
3.
Arystoteles, 2004. Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka, Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 
4.
Delors, J., 1998. Edukacja – jest w niej ukryty skarb, Warszawa: Wyd. UNESCO.
 
5.
Floridi, L., Illari, Ph., 2014. The Philosophy of Information Quality, Switzerland: Springer International Publishing.
 
6.
Floridi, L., 2013. The Ethics of Information, Oxford: Oxford University Press.
 
7.
Foucault, M., 2000. Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, Warszawa–Wrocław: Wyd. Nauk. PWN.
 
8.
Foucault, M., 1977. Archeologia wiedzy, Warszawa: PIW.
 
9.
Foucault, M., 2010. Bezpieczeństwo terytorium populacja. Wykłady w Collège de France 1977/1978, Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 
10.
Foucault, M., 2011. Narodziny biopolityki. Wykłady z Collège de France 1978/1979, Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 
11.
Foucault, M., 1998. Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Warszawa: Fundacja Aletheia.
 
12.
Habermas, J., 2000. Filozoficzny dyskurs nowoczesności, przeł. M. Łukasiewicz. Kraków.
 
13.
Habermas, J., 1997. Modernizm – niedokończony projekt, przeł. M. Łukasiewicz, [W:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz. Kraków.
 
14.
Harari, Y. N., 2018. 21 lekcji na wiek XXI, przeł. M. Romanek, Kraków: Wyd. Literackie.
 
15.
Harari, Y. N., 2018. Homo deus. Krótka historia jutra, Kraków: Wyd. Literackie.
 
16.
Hawking, S. W., 1998. Krótka historia czasu. Od Wielkiego Wybuchu do czarnych dziur, Poznań.
 
17.
Hawking, S. W., 2018. Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania, przeł. M. Kośniak, Poznań: Wyd. ZYSK i S-ka.
 
18.
http://www.cie.gov.pl/www/serc... 6A1F328341480FEAC1256F6A0038762F? Open.
 
19.
https://www.google.com/search?... +cz%C5%82owieka (dostęp: 23.03.2019).
 
20.
 
21.
Jagusiak, B., Zukowski, P., 2019. Zagrożenia procesów informacyjnych w systemie bezpieczeństwa państwa. Zagadnienia wybrane, Warszawa: WAT.
 
22.
Jaźwiński, J., Ważyńska-Fiok, K., 1993. Bezpieczeństwo systemów, Warszawa: PWN.
 
23.
Lafargue, P., 2006. Prawo do lenistwa, Warszawa: SKFM (UW).
 
24.
Lakatos, I., 1995. Pisma z filozofii nauk empirycznych, tłum. W. Sady, Wyd. Naukowe PWN.
 
25.
Lerner, A. J., 1971. Zarys cybernetyki, Warszawa: Wyd. Naukowo-Techniczne.
 
26.
Lubański, M., 1978. Człowiek, system, informacja. Studia Philosophiae Christianae 14(1978)2, http://bazhum.muzhp.pl/media//..._ Philosophiae_Christianae/Studia_Philosophiae_ Christianae-r1978-t14-n2.
 
27.
Rousseau, J. J., 2010. Umowa społeczna. Listy o widowiskach, przeł. A. Peretiatkowicz. Warszawa.
 
28.
Świniarski, J., Kawalerski, P., 2019. Drogi i bezdroża securitologii, Warszawa: WAT.
 
29.
Świniarski, J., 2010. Bezpieczeństwo w ujęciu filozoficznym, [W:] Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. Studia i Materiały, red. L. Grochowski, A. Letkiewicz, A. Misiuk, t. 1, Szczytno.
 
30.
Świniarski, J., 1997. O naturze bezpieczeństwa. Prolegomena do zagadnień ogólnych. Warszawa– Pruszków.
 
31.
Toffler, A., 1997. Trzecia fala, Warszawa: PIW.
 
32.
Toffler, A., 2003. Zmiana władzy. Władza, bogactwo i przemoc u progu XXI wieku, Poznań: Wyd. ZYSK i S-ka.
 
33.
Traktat o funkcjonowaniu UE, https://eur-lex.europa.eu/lega...: 12012E/TXT... (dostęp: 4.04.2019).
 
34.
Wiener, N., 1971. Cybernetyka, czyli sterowanie i komunikacja w zwierzęciu i maszynie, Warszawa: PWN.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top