PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
GŁÓWNE KONCEPCJE BIOPOLITYKI A BEZPIECZEŃSTWO
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 01-12-2017
 
 
SBN 2017;12(2): 65-82
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł stanowi analizę pojęcia biopolityki z uwzględnieniem jej uwarunkowań, systematyzacji oraz implikacji i znaczenia dla dziedziny nauk o bezpieczeństwie. Biopolityka jest dziedziną, która wciąż się zmienia. Można jednak uchwycić pewne mechanizmy jej funkcjonowania. Ocenie poddano stanowiska naturalistyczne, politystyczne oraz współczesne teorie odwołujące się do myśli Michela Foucaulta, Giorgio Agambena, Antoniego Negri oraz Michaela Hardta. Autor skupia się również na przeszłości tego pojęcia oraz przedstawieniu podmiotów i przedmiotów biopolityki.
 
REFERENCJE (22)
1.
Abramowicz B., Teoria imperium jako teoria (anty)globalizacji, [w:] „Folia Sociologica”, 33/2008.
 
2.
Agamben G., Czym jest Lud? [w:] Agamben. Przewodnik Krytyki Politycznej, tłum. P. Mościcki,Warszawa 2010.
 
3.
Agamben G., Homo Sacer. Suwerenna władza i nagie życie, Warszawa 2008.
 
4.
Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, [w:] idem, Dzieła wszystkie, t. I, Warszawa 2003.
 
5.
Arystoteles, Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka, Warszawa 2004.
 
6.
Debate Noam Chomsky & Michel Foucault - On human nature, https://www.youtube.com/watch?...: 23.11.2016.
 
7.
Eberhardt P., Podstawy teoretyczne i ideowe geopolityki według Rudolfa Kjelléna, „PrzeglądGeopolityczny”, 2012, nr 2, http://geopolityka.net/wp-cont... dostęp: 19.01.2016 14:00.
 
8.
Encyklopedia Popularna PWN, Warszawa 1982.
 
9.
Foucault M., Bezpieczeństwo, terytorium, populacja, tłum. M. Herer, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa2010.
 
10.
Foucault M., Trzeba bronić społeczeństwa; wykłady w Collège de France, 1976, przeł. M. Kowalska,Warszawa 1998.
 
11.
Foucault M., Wola wiedzy, [w:] Historia seksualności, tłum. B. Banasiak, K. Matuszewski Gdańsk2010.
 
12.
Genetics and Genomics Timeline, GNN - Genome News Network, [w:] http://www.genomenewsnetwork.o...: 23.11.2016.
 
13.
Gunst D., Biopolitik zwischen Macht und Recht, Mainz 1978.
 
14.
Hardt M., Negri A., Imperium, Warszawa 2008.
 
15.
Koncepcja Friedricha Ratzela i Rudolfa Kjellena, [w:] https://geopolityk.wordpress.c..., dostęp: 25.11.2016.
 
16.
Lemke T., Analityka biopolityki. Rozważania o przeszłości i teraźniejszości spornego pojęcia, tłum.P. Szostak, [w:] „Praktyka Teoretyczna − Biopolityka” Warszawa 2/2011.
 
17.
Markowska B., Zwierzoczłekobywatel? O biopolitycznych założeniach praw człowieka i obywatela,„Zoon Politikon”, nr 1, Warszawa 2010.
 
18.
Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens III W.W., The limits to growth. A reportfor The Club of Rome’s Project on the predicament of mankind, New York 1972.
 
19.
Rousseau J.J., Umowa społeczna, przeł. A. Peretiatkowicz, Kęty 2007.
 
20.
Schmitt C., Teologia polityczna i inne pisma, wybór, tłum. M. A. Cichocki, Kraków 2000.
 
21.
Świniarski J., Ku paradygmatowi filozofii biozarządzania, [w:] Współczesne zarządzanie: różnorodnośćproblemów i sposobów ich rozwiązywania, red. W. Gonciarski, U. Ornarowicz, Warszawa2013.
 
22.
Zgórniak M., Lebensraum w doktrynie politycznej i wojskowej III Rzeszy, [w:] „Studia Historyczne”,1980.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top