PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
KRYZYS NA GRANICY POLSKO-WSCHODNIEJ A ZASADNOŚĆ WPROWADZENIA STANU WYJĄTKOWEGO
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Nauk Stosowanych w Łomży, Polska
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 18-06-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-06-2022
 
 
Data akceptacji: 28-06-2022
 
 
Data publikacji: 07-07-2022
 
 
Autor do korespondencji
Karolina SIWEK   

Akademia Nauk Stosowanych w Łomży, Akademicka 14, 18-400, Łomża, Polska
 
 
SBN 2022;25(3): 25–40
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W opracowaniu pod tytułem „Kryzys na granicy polsko-wschodniej a zasadność wprowadzenia stanu wyjątkowego” przedstawiono analizę sytuacji Polski w obliczu niedawnego kryzysu na granicy wschodniej, który doprowadził do wprowadzenia stanu wyjątkowego. Głównym celem artykułu jest wskazanie słuszności wprowadzenia stanu wyjątkowego w związku z kryzysem na granicy wschodniej. Poruszony został przede wszystkim temat bezpieczeństwa i wpływ stanów nadzwyczajnych na bezpieczeństwo, co powoduje wprowadzenie ich i ich następstwa. Zostały opisane definicje i rodzaje stanów nadzwyczajnych oraz ich umocowanie w polskim prawodawstwie. Ponadto, jednym z najważniejszych problemów poruszonych w artykule jest przedstawienie dwóch stanowisk Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczących wątpliwości w sprawie dostępu do informacji publicznej i nieprawidłowości związanych z rozporządzeniem wprowadzającym stan wyjątkowy na części terenu województw podlaskiego i lubelskiego. Kolejnym celem artykułu było wskazanie czym są stany nadzwyczajne i to, jak wpływają na funkcjonowanie państwa, rządu i jaki bezpośredni wpływ na prawa i wolność jednostki ma wprowadzenie tego typu rozwiązań. Po 40 latach w Polsce, już pod rządami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, wprowadzono po raz kolejny stan wyjątkowy na części terytorium województw podlaskiego i lubelskiego. Całe wydarzenie poprzedzone było niezwykle napiętą sytuacją na granicy polsko-białoruskiej, której źródło jest zdecydowanie bardziej złożonym problemem na arenie nie tylko europejskiej, ale i światowej. Poniższy artykuł opisuje całe tło wprowadzenia ostatecznego środka, który miał za zadanie zapewnić bezpieczeństwo obywatelom RP mieszkającym w samym sercu kryzysu na granicy i to, czy rzeczywiście było to konieczne, a także to, czy decyzja była słuszna. Ponadto zostały omówione badania mówiące o nastrojach społecznych związanych z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na terenach województw podlaskiego i lubelskiego. Kluczowym znaczeniem wyników przytoczonych badań jest poczucie bezpieczeństwa Polaków, których objął stan wyjątkowy, wskazanie tego, czy Polacy dotknięci bezpośrednio wprowadzeniem stanu mieli poczucie, że został wprowadzony słusznie. To pomogło wyciągnąć odpowiednie wnioski podsumowujące tematykę poruszoną w artykule. Wszystkie te elementy składają się na problemy badawcze artykułu. Zastosowano krytyczna analizę literatury przedmiotu w zakresie wykorzystania metod badawczych.
 
REFERENCJE (14)
1.
Complak, K., [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 2014, red. M. Haczkowska, Warszawa 2014, art. 228.
 
2.
Feliksiak, M., 2021. Opinia publiczna wobec kryzysu na granicy z Białorusią [online]. Centrum Badania Opinii Społecznej. Dostępne pod adresem: https://www.cbos.pl/SPISKOM. POL/2021/K_160_21.PDF [dostęp: 12 czerwca 2022 r.].
 
3.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
 
4.
Prokop, K., 2005. Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. Temida, 2005.
 
5.
Radajewski, M., 2015. Procedura wprowadzania stanów nadzwyczajnych - wybrane problemy, PPP 2015, 6, 108-120.
 
6.
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego [online]. Dostępne pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.... DocDetails.xsp?id=WDU20210001612 [dostęp: 13 czerwca 2022 r.].
 
7.
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego wprowadzonego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego [online]. Dostępne pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/ isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001788 [dostęp: 13 czerwca 2022 r.].
 
8.
Rzecznik Praw Obywatelskich, 2021, wątpliwości ws. ograniczeń pracy dziennikarzy oraz dostępu do informacji publicznej [online]. Dostępne pod adresem: https://bip.brpo.gov.pl/pl/con... stan-wyjatkowy-rpo-ma-watpliwosci-ws-ograniczen-pracy-dziennikarzy-oraz-dostepu-do [dostęp: 28 czerwca 2022].
 
9.
Rzecznik Praw Obywatelskich, 2021. Wątpliwości ws. stanu wyjątkowego [online]. Dostępne pod adresem: https://bip.brpo.gov.pl/pl/con... [dostęp: 28 czerwca 2022].
 
10.
Słownik języka polskiego PWN [online]. Dostępne pod adresem: https://sjp.pwn.pl/slowniki/ bezpiecze%C5%84stwo.html [dostęp: 11 czerwca 2022].
 
11.
S. Trociuk, Stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią – konsekwencje prawne, LEX/el. 2021.
 
12.
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2002r. Nr 62, poz. 558).
 
13.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2002 nr 156 poz. 1301).
 
14.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. 2002 nr 113 poz. 985).
 
ISSN:2082-2677