PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
OCENA PRZYGOTOWANIA SYSTEMU RATOWNICTWA DO PRZECIWDZIAŁANIA EPIDEMIOM NA PRZYKŁADZIE COVID-19
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 12-12-2020
 
 
SBN 2020;18(2): 45-57
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest ocena przydatności systemu ratownictwa do przeciwdziałania pandemii COVID-19. Wykazano braki systemowe, które przez okres III RP nie zostały unormowane. Scharakteryzowano poszczególne komponenty systemu. Mowa o ratownictwie medycznym, Policji, Państwowa i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Centra Powiadamiania Ratunkowego, które odpowiadają za obsługę zgłoszeń kierowanych na numery 112, 997, 998. Podczas redagowania pracy wykorzystano istniejący dorobek naukowy, doniesienia medialne, jak i również osobiste doświadczenia autora z pracy przy obsłudze numeru alarmowego 112. Artykuł jest punktem wyjścia do dalszych badań nad systemem ratownictwa. Wnioski z podjętej tematyki mają charakter utylitarny i powinny posłużyć debacie nad dofinansowaniem i reorganizacją systemu ratownictwa w Polsce.
 
REFERENCJE (15)
1.
Hac, P., 2020. Współdziałanie wybranych podmiotów bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce w warunkach epidemii Covid-19 – znaczenie oraz wyzwania. [W:] Wiedza Obronna, Vol. 272, No. 3.
 
2.
Januszewski, A., 2011. Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Zintegrowane systemy transakcyjne. Tom 1, Warszawa: PWN.
 
3.
Leszczyński, L., 2008. System ratownictwa – nowe spojrzenie. [W:] Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza.
 
4.
Mirvis, P. H., 2020. Reflections: US Coronavirus Crisis Management-Learning From Failure Janurary-April 2020. Journal of Change Management, 20:4, 285.
 
5.
Romańczuk, M., 2018. Prawne aspekty ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego w Polsce. [W:] Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka, nr 2.
 
6.
Sienkiewicz, P., 1983. Inżynieria systemów. Warszawa: MON.
 
7.
Sienkiewicz, P., 2020. Badania systemowe w naukach o bezpieczeństwie. [W:] A. Glen (red.), Jednoczenie wiedzy w naukach o bezpieczeństwie. Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny.
 
8.
Skrabacz, A., 2004. Ratownictwo w III RP. Ogólna charakterystyka. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 
9.
Trombski, M., Kosowski, B., (red.), 2010. Współczesny wymiar bezpieczeństwa w aspekcie zmienności zagrożeń. Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy.
 
10.
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1635 z późn. zm.).
 
11.
Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2012 r. poz. 892 z późn. zm.).
 
12.
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2195.
 
13.
Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 961 z późn. zm.).
 
14.
Wawrzusiszyn, A., 2015. Bezpieczeństwo. Strategia. System. Teoria i praktyka w zakresie. Warszawa: Difin SA.
 
15.
Zwęgliński, T., Radkowski, R., 2020. Jednostki ochrony przeciwpożarowej podczas epidemii Covid-19. Funkcjonowanie i zadania w pierwszych miesiącach aktywności wirusa SARS-CoV-2. [W:] Zeszyty Naukowe SGSP 2020, Nr 76/4/2020.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top