PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
ROLA ROZPOZNANIA I MASKOWANIA W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 12-05-2015
 
 
SBN 2015;7(1): 165-171
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł zawiera rozważania o relacjach zachodzących między rozpoznaniem oraz maskowaniem, będącym jedną z form przeciwrozpoznania, a powstawaniem sytuacji konfliktowych. Wychodząc z założenia, że konflikt jest rezultatem uświadomienia sprzeczności interesów, postawiono wstępnie tezę o konfliktogennym charakterze rozpoznania. Rozpatrzono więc sytuacje, w których przeciwdziała się rozpoznaniu bezpośrednio i pośrednio, w wyniku czego wnioskuje się, że przedsięwzięcia przeciwrozpoznawcze są w stanie jedynie czasowo zapobiec wybuchowi i rozwojowi konfliktów.
 
REFERENCJE (9)
1.
 
2.
T. Kotarbiński, Prakseologia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław − Warszawa − Kraków 1999.
 
3.
T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Zakład Naukowy im. Ossolińskich, PAN, Poznań 2000.
 
4.
J. Rogozińska-Mitrut, Podstawy zarządzania kryzysowego, Oficyna Wyd. ASPRA, Warszawa 2010.
 
5.
Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1978.
 
6.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).
 
7.
www.pkn. pl/obronnosc-i-bezpieczenstwo-powszechne-0 – 17.06.2013 r.
 
8.
Wybór pism naukowych, Wydawnictwo DeAgostini Polska Sp. z o.o., Warszawa 2002.
 
9.
Z. Ziembiński, Logika praktyczna, PWN, Warszawa 1990.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top