PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
TENDENCJE PRAWNE W DOSTĘPIE DO BRONI PALNEJ I ICH WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA I OBYWATELI
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie
 
 
Data publikacji: 15-12-2015
 
 
SBN 2015;8(2): 271-288
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł stanowi analizę przepisów prawnych dotyczących procesu wydawania i cofania pozwoleń na broń, przechowywania, przenoszenia broni i amunicji. Dokonano interpretacji obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz analizy wyników badań naukowych dotyczących dostępu do broni w poszczególnych grupach społecznych, a także stosunku społeczeństwa polskiego do broni palnej. Autor stwierdza, że dostęp do broni nie jest zagwarantowany w Konstytucji RP i nie stanowi prawa podmiotowego. Przedstawiono dane statystyczne odzwierciedlające wpływ prawa do posiadania broni na wskaźniki wzrostu przestępczości i poczucia bezpieczeństwa. Skupiono się głównie na praktycznych problemach orzeczniczych związanych z uzyskaniem pozwolenia na broń i jego cofnięciem. Wskazano istotne zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji. Poruszono ponadto kwestie związane z dostosowywaniem się prawodawstwa polskiego do prawa europejskiego. Autor zajmuje stanowisko wobec kierunku zmian w polskim prawodawstwie dotyczącym dostępu do broni, wskazując przy tym konieczność wprowadzania licznych modyfikacji.
 
REFERENCJE (7)
1.
Filar M., Prawo do posiadania broni palnej jako obywatelskie prawo podmiotowe, „Państwo i Prawo” 1997.
 
2.
Januszewski P., Kutia P., Pawelczyk G., Prawo do broni, „Wprost” 1997, nr 32.
 
3.
Kulicki M., Nieostrożne obchodzenie się z bronią w świetle badań kryminalistycznych, „Problemy Kryminalistyki” 1959, nr 21.
 
4.
Palka P., Broń palna a poczucie bezpieczeństwa obywateli, „Jurysta” 1998, nr 5.
 
5.
Podsiedlik P., Zagadnienia administracyjno-prawne posiadania broni palnej w Polsce. Charakterystyka prawa posiadania broni, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, Katowice 2010.
 
6.
Szymborski T., Zasępa G., Trudniej o legalną broń, „Trybuna Śląska – Dzień” z dnia 4.08.2000 r.
 
7.
Widacki J., Czapska J., Bezpieczny obywatel – bezpieczne państwo, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1998.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top