PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
WPŁYW GLOBALIZACJI NA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE. WYZWANIA I ZAGROŻENIA
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 01-12-2011
 
 
SBN 2011;1(1): 225-238
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W publikacji podjęto próbę przeanalizowania tych przejawów globalizacji, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na społeczno-polityczne bezpieczeństwo państwa. Jak się zauważa, procesy globalizacyjne mogą mieć bezpośrednie lub pośrednie przełożenie społeczno-polityczne bezpieczeństwo państwa. We wstępie artykułu ukazano szanse i zagrożenia towarzyszące procesom globalizującego się świata. Natomiast w zasadniczej części odniesiono się do dwóch obszarów tematycznych ściśle nawiązujących do przedmiotu zainteresowań opracowania. W ramach pierwszego z nich przedstawiono istotę, ewolucję oraz specyficzne właściwości nowo powstałego systemu globalnego. Z kolei drugi obszar rozważań ukierunkowano na identyfikację i opis globalnych przesłanek oraz uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego w wymiarze społecznym i politycznym. Zachodzące zmiany i korelacje pomiędzy poszczególnymi obszarami wpływają równocześnie na przemianę całości postrzegania problemu.
 
REFERENCJE (8)
1.
Z. Bauman, Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000.
 
2.
J. Baylis, S. Smith (red.), Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunkówmiędzynarodowych, Kraków 2008.
 
3.
M. Cieślarczyk, Psychospołeczne i organizacyjne elementy bezpieczeństwa i obronności,rozprawa habilitacyjna, Warszawa 1997.
 
4.
T.L. Friedman, Lexus i drzewo oliwne: zrozumieć globalizację, Poznań 2001.
 
5.
T. Jemioło, Globalizacja: szanse i zagrożenia, Warszawa 2000.
 
6.
M. Kassangana, ONZ wobec wyzwań globalizacji, „Sprawy Międzynarodowe” 2000,nr 1.
 
7.
R. Kuźniar, Globalizacja, geopolityka i polityka zagraniczna, „Sprawy Międzynarodowe”2000, nr 1.
 
8.
W. Szymański, Globalizacja: wyzwania i zagrożenia, Warszawa 2001.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top