PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
WYBRANE WOJSKOWE ŚRODKI TRANSPORTU JAKO WAŻNA CZĘŚĆ WYDATKÓW OBRONNYCH POLSKI W LATACH 2012-2022
Ewa BROŻYNA 1, B-D
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Polska
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 01-03-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-03-2023
 
 
Data akceptacji: 14-03-2023
 
 
Data publikacji: 14-03-2023
 
 
Autor do korespondencji
Ewa BROŻYNA   

Wojskowa Akademia Techniczna, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 -908, Warszawa, Polska
 
 
SBN 2023;27(1): 33-44
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Każdego roku Polska przeznacza fundusze na utrzymanie i modernizację wojska. Celem artykułu jest analiza zmian wielkości oraz struktury wydatków obronnych Polski na przestrzeni lat 2012-2022, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na wojskowe środki transportowe. Przestawiona zostanie również prognoza wielkości wydatków obronnych na najbliższe lata. Podjęcie niniejszego tematu wydaje się zasadne ze względu na to, że w związku z agresją Rosji na Ukrainie polityka obronna państw członkowskich NATO, w tym również Polski, dynamicznie się zmienia. Widoczny jest wyraźny trend do zwiększania wydatków obronnych i rozbudowy potencjału wojskowego, a także do modernizacji technicznej wojska. W dalszej części artykułu zaprezentowane zostały również wybrane zamówione lub niedawno pozyskane środki transportowe dla Wojska Polskiego. Artykuł ma charakter przeglądowy i został przygotowany w oparciu o analizę dokumentów źródłowych, literaturę przedmiotu oraz dane statystyczne. W pracy przyjęto następujące hipotezy badawcze: Wydatki obronne Polski mają tendencję wzrostową. Wojskowe środki transportowe stanowią ważną część wydatków obronnych Polski. W ostatnich latach Polska pozyskuje nowoczesne wojskowe środki transportu. Pozyskiwanie śmigłowców wojskowych to ważny cel, na który przeznaczane są wydatki obronne Polski. Wydatki obronne Polski w najbliższych latach będą zwiększane. Wszystkie hipotezy postawione w niniejszym artykule znalazły potwierdzenie. Szczegółowa analiza dowiodła, że wydatki obronne Polski mają tendencję wzrostową, a ważną część tych wydatków stanowią wojskowe środki transportowe, w tym zwłaszcza śmigłowce wojskowe. Dowiedziono też, że w ostatnich latach Polska podpisała wiele kosztownych umów na pozyskanie nowoczesnych wojskowych środków transportowych. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości nadal widoczny będzie trend wzrostowy wydatków obronnych Polski. Można spodziewać się też, że pozyskiwane będą nowe środki transportowe, a dotychczasowe modernizowane.
 
REFERENCJE (20)
1.
32 śmigłowce AW149 [online]. Dostępne pod adresem: https://wydatki-obronne.pl/32-... [dostęp: 08.02.2023].
 
2.
Avgeek, 2022, Pierwszy Lockheed C-130H Hercules dotarł do Polski [online]. Rynek Lotniczy. Dostępne pod adresem: https://www.rynek-lotniczy.pl/... [dostęp: 07.02.2023].
 
3.
Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, PDIOSS [online]. Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych. Dostępne pod adresem: https://cdissz.wp.mil.pl/pl/pa... [dostęp: 08.02.2023].
 
4.
Dereń. J., 2012. Standaryzacja w siłach zbrojnych sojuszu w aspekcie planowania obronnego NATO. Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka nr 3/2012, s. 27-28.
 
5.
MILMAG, 2022, Umowa na kolejne wozy ewakuacji medycznej [online]. MILMA The Military Magazine. Dostępne pod adresem: https://milmag.pl/umowa-na-kol...%.
 
6.
20rannych%20z,podstawowych%20czynno%C5%9Bci%20%C5%BCyciowych%20przez%20za%C5%82og%C4%99%20pojazdu%20%28Przekazanie%20Rosomak%C3%B3w-S%29 [dostęp:07.02.2023].
 
7.
MON, 2019, 524 miliardy złotych na modernizację Wojska Polskiego do 2035 roku [online]. Ministerstwo Obrony Narodowej. Dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-... [dostęp: 08.08.2023]. MON, 2021, Kolejne śmigłowce Black Hawk trafią do Sił Zbrojnych RP [online]. Ministerstwo Obrony Narodowej. Dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-... [dostęp: 08.02.2023].
 
8.
MON, 2022, 32 nowoczesne śmigłowce AW149 dla lotnictwa Wojsk Lądowych [online]. Ministerstwo Obrony Narodowej. Dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-... [dostęp: 07.02.2023].
 
9.
Muczyński. R., 2021. Umowa na kolejne Black Hawki dla Wojsk Specjalnych [online]. MILMAG The Military Magazine. Dostępne pod adresem: https://milmag.pl/umowa-na-kol... [dostęp: 08.02.2023].
 
10.
NATO, Defence Expenidture of NATO Countries (2014-2022), s. 13-14.
 
11.
Oziębło, M., Bartosiewicz P., 2016. Wydatki obronne w Polsce w latach 2005-2016. Systemy Logistyczne Wojsk nr 45/2016, s. 148.
 
12.
Płaczek, J., 2022. Wydatki wojskowe jako standard oceny poziomu obronności w państwach NATO w latach 2015-2020. W: A. Radomyski, D. Bogusz, D. Górczyński, red. Wybrane aspekty bezpieczeństwa, Dęblin, Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, s. 82.
 
13.
Radomyski, A., Płaczek, J., Wetoszka, A., 2022. Mały słownik z zakresu bezpieczeństwa i obronności. Dęblin: Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, s. 106 i 125.
 
14.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie militaryzacji, Dz.U.2022.1198.
 
15.
SIPRI Military Expenditure Database.
 
16.
Stańczyk, K., 2015. Racjonalizacja gospodarki finansowej wojska, Warszawa: Ementon, s. 113-114.
 
17.
Strembski, M., 2022. Modernizacja techniczna Wojska Polskiego w 2022 roku – samoloty transportowe [online]. Portalmilitarny.pl. Dostępne pod adresem: https://portalmilitarny.pl/wia... [dostęp: 07.02.2023].
 
18.
Ustawa budżetowa na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r.
 
19.
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny, Dz.U.2022.0.2305.
 
20.
Widzyk, A., 2023. Die Welt: Polska zbroi się najszybciej w NATO [online]. Rzeczpospoilta. Dostępne pod adresem: https://www.rp.pl/biznes/art37... [dostęp: 07.02.2023].
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top