PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
ODKRYWANIE NOWYCH HORYZONTÓW EKSPLORACJI AKADEMICKIEJ W NAUKACH O BEZPIECZEŃSTWIE: POWIĄZANIE RÓŻNYCH DYSCYPLIN NAUKOWYCH Z SECURITOLOGIĄ
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Polska
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 24-09-2023
 
 
Data akceptacji: 12-10-2023
 
 
Data publikacji: 12-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Paweł KAWALERSKI   

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Polska
 
 
SBN 2023;30(4): 11-24
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Człowiek poprzez codzienne funkcjonowanie w różnych systemach działania, jest jakby „zanurzony” w czasoprzestrzeni. Bezpieczeństwo nie powinno być zatem pojmowane jako właściwość systemu działania, lecz jako hipotetyczny element na styku systemu i otoczeniem. Niezdatność tego systemu generuje zawodność bezpieczeństwa systemu i pociąga za sobą jego zniszczenie. Artykuł stanowi kontynuacje problematyki metateoretycznych rozważań na temat securitologii. Autor miał na celu zestawienie dyscyplin naukowych, które w swoich zakresach przedmiotowych i metodologicznych wchodzą w skład najnowszej nauki o bezpieczeństwie i dysponują możliwościami wykorzystania ich dorobku w badaniach securitologicznych. Główny problem badawczy wyrażania się w pytaniu: jakie są możliwości zastosowania różnych dyscyplin naukowych w kompleksowo pojmowanych naukach o bezpieczeństwie? W toku procesu poznawczego zastosowano wnioskowanie dedukcyjne ze wzorców i modeli nauk systemowych oraz analogię.
 
REFERENCJE (8)
1.
Jaźwiński, J. and Ważyńska Fiok, K., 1993. System security. Warsaw: Polish Scientific Publishers.
 
2.
Kieżun, W., 1997. Efficient management. outline of theory and practice. Warsaw: Warsaw School of Economics.
 
3.
Konieczny, J., 1970. Combat cybernetics. Warsaw: Polish Scientific Publishers.
 
4.
Nowak, L., 1977. Introduction to the idealization theory of science. Warsaw: Polish Scientific Publishers.
 
5.
Pihowicz, W., 2008. Technical safety engineer. Warsaw: Scientific and Technical Publisher.
 
6.
Rosnay, J., 1982. Macroscope. An attempt at a global vision. Warsaw: National Publishing Institute.
 
7.
Such, J. Szcześniak, M., 2000. Philosophy of Science, Poznań: Adam Mickiewicz University.
 
8.
Świniarski, J. and Kawalerski, P., 2019. Roads and wilderness of securitology. Warsaw: Military University of Technology.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top