PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
IMPAS SYRYJSKI I JEGO WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO W REGIONIE – PROBLEMATYKA UCHODŹCÓW NA OBSZARZE UNII EUROPEJSKIEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 
 
Data publikacji: 15-05-2020
 
 
SBN 2020;17(1): 147-156
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Migracja i uchodźstwo nie są nowymi zjawiskami we współczesnym świecie. Jednak ich skala, a także dynamika wzrosły na przestrzeni ostatnich lat. Kryzys migracyjny przybrał na sile w roku 2015 i stał się przedmiotem większego zainteresowania badaczy z różnych dyscyplin naukowych. Od tego czasu media nieustannie informują o fali „uchodźców” przybywających do brzegów Europy, a w szczególności do Włoch czy przedostających się z Turcji do Grecji i zmierzających w głąb Europy. Ukazują przymusową wędrówkę ludności w poszukiwaniu schronienia przed wojnami czy prześladowaniami na różnym tle. Do tego dochodzą nieporozumienia związane z przyjęciem uchodźców na teren krajów Unii Europejskiej oraz konflikty w krajach sąsiednich wywołane napływem ludności syryjskiej. Celem artykułu jest ocena wpływu sytuacji w Syrii na bezpieczeństwo regionu Bliskiego Wschodu i Europy. W artykule została zastosowana metoda analiza danych zastanych (desk research). Analizie poddane zostały publikacje ekspertów oraz strony internetowe, zarówno w języku arabskim, jak i polskim.
 
REFERENCJE (12)
1.
Czajkowska, K., Diwaoł-Sitko, A., 2012. Systemy polityczne wybranych państw Bliskiego Wschodu, Warszawa.
 
2.
Malczewska, G., 2001. Uchodźcy. Broszura informacyjna, Stowarzyszenie Jeden Świat, Poznań.
 
3.
Kabalan, M., 2015. Polaryzacje kwestii syryjskiej w wymiarze regionalnym i światowym, Studia i badania w równaniach sił i walki o Syrię, Doha, Wyd. Centrum Arabskich Badań i Studiów Politologicznych.
 
4.
Kleb, S., 2016. Assad pomiędzy odejściem a metodyczną destrukcją. Wojna w Syrii w tajnych dokumentach, Wyd. Alfarabi, Liban, Bejrut.
 
6.
www.arabicpost.shorthandstories.com.
 
7.
 
9.
http://www.haaretz.com/opinion... http://studies.aljazeera.net/r... 2012/04/20124514222414151.htm (dostęp: 4.08.2016), Stanowisko Europy wobec kryzysu syryjskiego, brak reakcji i wpływu, Centrum Badań Al Jazeera Qatar.
 
10.
http://carnegie-mec.org/public..., Marc Pierini, obawy Unii Europejskiej o Syrii, Carnegie Middle East Center.
 
11.
http://www.aljazeera.net/knowl... -ينيصلا-يسورلا-وتيفلا-تاراشإ/ 3 .هتالالدو.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top