PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
ROLA TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA MILITARNEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 
 
Data publikacji: 15-05-2020
 
 
SBN 2020;17(1): 157-166
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł zawiera przegląd zagadnień związanych ze znaczeniem Terytorialnej Służby Wojskowej dla systemu bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej. Zagadnienia te są przyczynkiem do badań nad znaczeniem terytorialnej służby wojskowej w ramach sił zbrojnych oraz ich możliwości działania. Żywiołowy rozwój tej formacji musi jednak być związany jasno określonymi wzorcami i definicjami jej działania, w ramach zasad i w związku z nimi funkcjonowania wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Celem artykułu jest ocena przydatności Wojsk Obrony Terytorialnej w systemie obronnym RP.
 
REFERENCJE (10)
1.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 
2.
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1967 r. Nr 44, poz. 220.
 
3.
Wojska Obrony Terytorialnej w operacji, DD-3.40, Warszawa 2018.
 
4.
Fehler, W., Bezpieczeństwo wewnętrzne w zintegrowanym systemie bezpieczeństwa państwa, Studia Bezpieczeństwa Narodowego, nr 1, tom 2, Warszawa 2011.
 
5.
Kaczmarek, W., Współczesne badania nad bezpieczeństwem państwa – aspekty przedmiotowe i metodologiczne, [w]: Współczesne wyzwania bezpieczeństwa Polski, red. B. Jagusiak, Warszawa 2015.
 
6.
Krzyżanowski, L., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, Warszawa 1994.
 
7.
Michalak, A., Cele, zadania, struktura i funkcje wojsk obrony terytorialnej w XXI wieku, Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka, nr 3, 2017.
 
8.
Szczurek, T., Security of Poland in the systemic transformation period, [w]: Studia Bezpieczeństwa Narodowego, nr 1, tom 1, Warszawa 2011.
 
9.
Zięba, R., Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych, [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, red. D. B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa 1997.
 
10.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2000.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top