PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
MODELOWANIE PROCESU TESTOWANIA OPROGRAMOWANIA
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 05-12-2014
 
 
SBN 2014;6(2): 359-375
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem zawartych w artykule rozważań jest modelowanie procesu testowania programu, ze szczególnym uwzględnieniem modelowania wzrostu niezawodności programu w procesie jego testowania. W rozpatrywanym modelu testowany program charakteryzowany jest za pomocą tzw. macierzy charakterystycznej programu. Na bazie skonstruowanego modelu wyprowadzona została zależność na wartość oczekiwaną liczby błędów, wykrycie których spodziewane jest w wyniku realizacji procesu testowania, realizowanego w oparciu o przyjętą strategię testowania. Otrzymana zależność może być wykorzystana w praktyce, jeżeli macierz charakterystyczna programu jest znana. Dla przypadku, gdy macierz ta nie jest znana skonstruowane zostało w artykule obustronne oszacowanie tej wartości oczekiwanej.
 
REFERENCJE (26)
1.
S. Basu, N. Ebrahimi, Bayesian software reliability models based on martingale processes, Technometrics, Vol. 45, pp. 150–158, 2003.
 
2.
K.Y. Cai, Towards a conceptual framework of software run reliability modeling, Information Science, Vol. 126, No. 6, pp. 137–163, 2000.
 
3.
M. Chen, A.P. Mathur, V. Rego, Effect of testing techniques on software reliability estimates obtained using a time-domain model, IEEE Transactions on Reliability, Vol. 44, No. 1, pp. 97–103, 1995.
 
4.
T.Y. Chen, Y.T. Yu, On the relationship between partition and random testing, IEEE Transactions on Software Engineering, Vol. 20, No. 12, pp. 977–980, 1994.
 
5.
T.Y. Chen, Y.T. Yu, On the expected number of failures detected by subdomain testing and random testing, IEEE Transactions on Software Engineering, Vol. 22, No. 2, pp. 109–119, 1996.
 
6.
R.H. Cobb, H.D. Mills, Engineering software under statistical quality control, IEEE Software, Vol. 16, pp. 44–54, 1990.
 
7.
A. Csenki, Bayes predictive analysis of a fundamental software reliability model, IEEE Transactions on Software Engineering, Vol. 39, No. 2, pp. 177–183, 1990.
 
8.
O. Gaudoin, Software reliability models with two debugging rates, International Journal of Reliability, Vol. 6, No. 1, pp. 31–42, 1999.
 
9.
Y. Hayakawa, G. Telfar, Mixed poisson-type processes with application in software reliability, Mathematical and Computer Modelling, Vol. 31, pp. 151–156, 2000.
 
10.
Z. Jelinski, P.B. Moranda, Software Reliability Research, Statistical Computer Performance Evaluation, Academic Press, New York, 1972.
 
11.
D.R. Jeske, H. Pham, On the maximum likelihood estimates for the Goel-Okumoto software reliability model, The American Statistician, Vol. 3, pp. 219–222, 2001.
 
12.
E. Kit, Software testing in the real world, ACM Press Books, 1995.
 
13.
J.D. Musa, A. Iannino, K. Okumoto, Software reliability. Measurement, prediction, application, McGraw-Hill, Inc., 1987.
 
14.
K. Sawada, H. Sandoh, Continuous model for software reliability demonstration testing considering damage size of software failures, Mathematical and Computer Modelling, Vol. 31, pp. 321–326, 2000.
 
15.
G.J. Schick, R.W. Wolverton, An Analysis of Competing Software Reliability Models, IEEE Transactions on Software Engineering, SE-4, No. 2, pp. 104–120, 1978.
 
16.
M.L. Shooman, Probabilistic Models for Software Reliability Prediction, Statistical Computer Performance Evaluation. Academic Press, New York, 1972.
 
17.
T.A. Thayer, M. Lipov, E.C. Nelson, Software reliability, North-Holland Publishing Company, Amsterdam, 1978.
 
18.
K. Tokuno, S. Yamada, An imperfect debugging model with two types of hazard rates for software reliability measurement and assessment, Mathematical and Computer Modelling, Vol. 31, pp. 343–352, 2000.
 
19.
M. Trachtenberg, A general theory of software reliability modeling, IEEE Transactions on Software Engineering, Vol. 39, No. 1, pp. 92–96, 1990.
 
20.
J.A. Whittaker, K. Rekab, M.G. Thomason, A Markov chain model for predicting the reliability of multi-build software, Information and Software Technology, Vol. 42, pp. 889–894, 2000.
 
21.
K. Worwa, Estimation of the program testing strategy. Part 1 – The same errors can be encountered, Cybernetics Research and Development, No. 3-4, pp. 155–173, 1995.
 
22.
K. Worwa, Estimation of the program testing strategy. Part 2 – The same errors can not be encountered, Cybernetics Research and Development, No. 3-4, pp. 175–188, 1995.
 
23.
K. Worwa, Modelling and estimation of software reliability growth during the testing process, Publishers of Warsaw Technical University, Warsaw (in Polish), 2000.
 
24.
S. Yamada, T. Fujiwara, Testing-domain dependent software reliability growth models and their comparisons of goodness-of-fit, International Journal of Reliability, No. 3, pp. 205–218, 2001.
 
25.
M.C. Yang, A. Chao, Reliability-estimation & stopping-rules for software testing, based on repeated appearances of bugs. IEEE Transactions on Reliability, Vol. 44, No. 2, pp. 315–321, 1995.
 
26.
X. Zhang, H. Pham, Comparisons of nonhomogeneous Poisson process software reliability models and its applications, International Journal of Systems Science, No. 9, 2000, pp. 1115–1123.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top