PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
PROBLEM AGRESJI W OTACZAJĄCEJ NAS RZECZYWISTOŚCI A LITERATURA NA PRZYKŁADZIE POWIEŚCI ELFRIEDE JELINEK „DIE KLAVIERSPIELERIN”
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Polska
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 20-07-2023
 
 
Data akceptacji: 20-07-2023
 
 
Data publikacji: 20-07-2023
 
 
Autor do korespondencji
Łukasz KOMINEK   

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Polska
 
 
SBN 2023;28(2): 53-70
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem przedmiotowej pracy jest analiza i ocena agresji występującej w otaczającej nas rzeczywistości oraz jej opis w literaturze na przykładzie powieści noblistki Elfriede Jelinek. Główny problem badawczy pracy określono w formie pytania: jak agresja zmienia człowieka? Celem pobocznym natomiast było wskazanie elementów systemu społecznego, który w wyniku bierności może doprowadzać do poważnych zaburzeń niebezpiecznych nie tylko dla danej jednostki, ale również dla innych uczestników życia społecznego. W pracy zastosowano następujące metody badawcze: analizę i syntezę, które pozwoliły na odpowiednią interpretacje zastanych danych, indukcję i dedukcję, które pozwoliły na znalezienie odpowiedzi na rozważne w pracy pytanie badawcze. Zastosowano również analizę źródeł, monografii, artykułów naukowych traktujących o badanej tematyce.
 
REFERENCJE (13)
1.
Ahmed S., 2014. Performatywność obrzydzenia, „Teksty Drugie”, 1.
 
2.
Bratkowski P., 2004. Nobel za kontrowersje, „Newsweek”, 42.
 
3.
Jelinek E., 2012. Moja sztuka protestu, ed. BTF, Warszawa.
 
4.
Jelinek E., 2004. Pianistka, ed. W.A.B., Warszawa.
 
5.
Kiejna A., 2001. Co powiedzą kobiety: „Pianistka”, czyli apologia wstrętu, „Rzeczpospolita”, 263.
 
6.
Kopacki A., 2014. Ta cudowna nienawiść. O powieści Elfriede Jelinek „Pianistka”, „Literatura na Świecie”, 1–2.
 
7.
Kristeva J., 2008. Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, ed. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
8.
Lipszyc J., 2004. „Trochę mnie to przeraża”. Nobel dla austriackiej pisarki Elfriede Jelinek, „Angora”, 42.
 
9.
Majkiewicz A., 2016. Właściwie jestem nieprzetłumaczalna. O prozie Elfriede Jelinek w polskim przekładzie, Katowice.
 
10.
Menninghaus W., 2009. Wstręt. Teoria i historia, wyd. Universitas, Kraków.
 
11.
Nyssen U., 1994. Nieładne problemy Elfriede Jelinek, „Dialog”, 6.
 
12.
Szczepaniak M., 2008. Mówię i mówię: teatralne maski Elfriede Jelinek, ed. Kreska, Bromberg.
 
13.
Tacke A., 2013. Die Klavierspielerin [in:] P. Janke, Jelinek-Handbuch. Leben – Werk –Wirkung, Stuttgart.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top