PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
ZASTOSOWANIE FUNKCJI L W KRYPTOLOGII
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
 
Data publikacji: 05-12-2014
 
 
SBN 2014;6(2): 259-270
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Bezpieczeństwo asymetrycznych systemów kryptologicznych opiera się na założeniu, że istnieją funkcje jednokierunkowe. Fakt ten nie został do tej pory ści- śle udowodniony. Nie mniej jednak pewne trudne obliczeniowo problemy teorii liczb, takie jak na przykład problem faktoryzacji, czy też problem obliczania logarytmu dyskretnego w skończonych grupach abelowych, mogą być podstawą konstrukcji funkcji uważanych za jednkierunkowe. Idea wykorzystania w tym konstekście funkcji typu L (elementów klasy Selberga) pojawiła się po raz pierwszy w pracy M. Anshela i D. Goldfelda z 1997 roku. Ich przydatność ilustrujemy na przykladzie protokołu uwierzytelnienia przy użyciu współczynników Dirichleta funkcji L oraz eliptycznego generatora pseudolosowego. Na zakończenie przedstawiamy propozycję innego typu, a mianowicie opis protokołu rzutu monetą przez telefon opartego na wykorzystaniu nietrywialnych zer funkcji L.
 
REFERENCJE (26)
1.
M. Anshel, D. Goldfeld, Zeta functions, one-way functions, and pseudorandom number generators, Duke Math. J. 88(1997), 371–390.
 
2.
C. Breuil, B. Conrad, F. Diamond, R. Taylor, On the modularity of elliptic curves over Q: wild 3-adic exercises, J. Amer. Math. Soc. 14 (2001), no. 4, 843–939.
 
3.
D. Bump, Authomorphic forms and representations, Cambridge University Press, Cambridge 1997.
 
4.
H. Davenport, Multiplicative number theory, 2nd ed. Springer, Berlin-Heidelberg 1980.
 
5.
P. Deligne, Formes modulaires et reprsentations l-adiques, S´eminaire Bourbaki vol. 1968/69 Expos´es 347-363, Lecture Notes in Mathematics 179, Berlin, New York: Springer-Verlag, 1971.
 
6.
P. D. T. A. Elliott, The Riemann zeta function and coin tossing, J. Reine Angew. Math. 254 (1972), 100–109.
 
7.
A. Fujii, On the zeros of Dirichlet L-functions, III, IV Trans. Amer. Math. Soc. 219 (1976), 347–349; J. Reine Angew. Math. 286(287) (1976), 139–143.
 
8.
J. von zur Gathen, M. Karpinski, I, Shparlinski, Counting courves and their projections , in Proceedings of the 25th Annual Symposium on Theory of Computing, Association for Computing Machinery, New York, 1993, 805–812.
 
9.
E. Hlawka, Uber die Gleichverteilung gewisser Folgen, welche mit ¨ den Nullstellen der Zetafunktion zusammenh¨angen, Osterreich. Akad. ¨ Wiss. Math.-Naturwiss. Kl. S.-B. II 184 (1975), no. 8-10, 459–471.
 
10.
D. Husemoller, Elliptic Curves, Grad. Texts in Math. 111, Springer-Verlag, New York 1987.
 
11.
A. Ivic´, The Riemann Zeta-function, Wiley, New York, 1985.
 
12.
H. Iwaniec, Topics in Classical Automorphic forms, Graduate Studies in Mathematics, 17, American Mathematical Sociaty, Providence, Rhode Island, 1997.
 
13.
J. Kaczorowski, The k-functions in multiplicative number theory, II, III, Acta Arith. 56(1990), 213–224; ibidem 57(1990), 199–210.
 
14.
J. Kaczorowski, Axiomatic theory of L-functions: the Selberg class, in Analytic Number Theory, C.I.M.E. Summer School,Cetraro (Italy) 2002, ed. by A. Perelli, C. Viola, 133–209, Springer L.N. 1891, 2006.
 
15.
J. C. Lagarias, A. M. Odlyzko, Effective versions of the Chebotarev density theorem. Algebraic number fields: L-functions and Galois properties (Proc. Sympos., Univ. Durham, Durham, 1975), pp. 409–464. Academic Press, London, 1977.
 
16.
J. Martinet, Character theory and Artin L-functions, in A. Frohlich (ed.) Algebraic Number Theory, Academic Press London-New York-San Francisco 1977.
 
17.
T. Miyake, Modular forms, Springer-Verlag 1989.
 
18.
W. Narkiewicz, Elementary and analytic theory of algebraic numbers, PWN, Springer-Verlag, 1990.
 
19.
K. Prachar, Primzahlverteilung, Springer-Verlag, 1978.
 
20.
H. Rademacher, Collected papers of Hans Rademacher. Vol. II, Mathematicians of Our Time, 4. MIT Press, Cambridge, Mass.-London, 1974. xxi+638 pp.
 
21.
R. Schoof, Elliptic curves over finite fields and the computation of square roots mod p, Math. Comp. 44 (1985), no. 170, 483–494.
 
22.
A. Selberg, Old and new conjecture and results about a class of Dirichlet series, Proceedings of the Amalfi Conference on Analytic Number Theory (Maiori, 1989) (ed. by E. Bombieri et. al.), 367-385, Universit`a di Salerno, Salerno 1992; Collected papers vol II, 47-63, Springer, Berlin 1991.
 
23.
J.-P. Serre, Propri´et´es galoisiennes des points d’ordre fini des courbes elliptiques, Invent. Math. 15 (1972), no. 4, 259–331.
 
24.
E.C. Titchmarsh, The theory of the Riemann zeta function, 2nd ed., Clarendon Press, Oxford, 1988.
 
25.
R. Taylor, A. Wiles, Ring-theoretic properties of certain Hecke algebras, Ann. of Math. (2) 141 (1995), no. 3, 553–572.
 
26.
A. Wiles, Modular elliptic curves and Fermat’s last theorem, Ann. of Math. (2) 141 (1995), no. 3, 443–551.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top