PL EN
Studia Bezpieczeństwa Narodowego to czasopismo naukowe, które wydawane jest nieprzerwanie od 2011 roku. Do publikacji w czasopiśmie są przyjmowane przede wszystkim artykuły naukowe z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o obronności. Publikowane są również artykuły z zakresu zarządzania, ekonomii, socjologii, psychologii, filozofii, politologii, historii, prawa, energetyki i informatyki, jeżeli przedstawiają badania związane z problematyką bezpieczeństwa oraz uzyskają aprobatę Redakcji.
Redaktor Naczelny: dr Krzysztof SZWARC
Sekretarz Redakcji: mgr Łukasz KOMINEK
Redaktor Merytoryczno-Językowy: mgr inż. Małgorzata SKURA
65,27
ICV
20
MEiN
Najnowszy Numer
1/2021 vol. 19
 
 
Numer skompletowany, zamknięty, w trakcie składu redakcyjnego. Zapraszamy do składania kolejnych artykułów na rok 2021 za pomocą elektronicznego systemu zgłaszania artykułów (więcej w zakładce: "Dla Autorów").
Numer zostanie wkrótce opublikowany
ISSN:2082-2677