PL EN
Studia Bezpieczeństwa Narodowego to czasopismo naukowe, które wydawane jest nieprzerwanie od 2011 roku. Do publikacji w czasopiśmie są przyjmowane przede wszystkim artykuły naukowe z zakresu nauk o bezpieczeństwie. Publikowane są również artykuły z zakresu zarządzania, ekonomii, stosunków międzynarodowych, socjologii, psychologii, filozofii, politologii, historii, prawa, energetyki i informatyki, jeżeli przedstawiają badania związane z problematyką bezpieczeństwa oraz uzyskają aprobatę Redakcji.
Redaktor Naczelny: dr Krzysztof SZWARC
Redaktor Merytoryczno-Językowy: mgr inż. Małgorzata SKURA
Sekretarz Redakcji: mgr Łukasz KOMINEK
65,27
ICV
20
MEiN
Najnowszy Numer
4/2022 vol. 26
 
 
ISSN:2082-2677