PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
ROZWÓJ WYCHOWAWCZY UCZNIÓW W PROCESIE EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 13-12-2018
 
 
SBN 2019;15(1): 159-174
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Szkolna edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa obejmuje swym zakresem nie tylko zdobywanie wiedzy i umiejętności w obszarze przeciwdziałania różnym zagrożeniom, lecz także kształtowanie osobowości, postaw i zachowań uczniów w trudnych sytuacjach. Stąd też w artykule podjęto próbę przedstawienia zagadnień związanych z działalnością wychowawczą w procesie edukacji dla bezpieczeństwa. Wstępne rozważania dotyczą podstawowych problemów związanych z edukacją dzieci i młodzieży na rzecz bezpieczeństwa we współczesnej szkole. Wyjaśniono również podstawowe pojęcia i kategorie: edukacja, kształcenie, wychowanie (jego istotę jako zjawiska i procesu) oraz rozwój wychowawczy. Natomiast w kontekście wychowania i rozwoju wychowawczego, w ramach edukacji dla bezpieczeństwa, opisano problemy kształtowania odpowiedzialności, zdolności empatycznych, postaw altruistycznych, aktywności, obowiązkowości, odwagi, solidarności międzyludzkiej, zaangażowania oraz gotowości do wspierania innych.
 
REFERENCJE (17)
1.
Denek K., O nowy kształt edukacji, wyd. Akapit, Toruń 1998.
 
2.
Denek K., W kręgu edukacji, krajoznawstwa i turystyki w szkole, wyd. Eruditus, Poznań 2000.
 
3.
Dziecko a zagrożenia współczesnego świata, red. S. Guz, wyd. UMCS, Lublin 2008.
 
4.
Edukacja dla bezpieczeństwa. Teoria i praktyka, red. A. Skrabacz, L. Kanarski, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2014.
 
5.
Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. nauk. T. Pilch, Wyd. Akad. Żak, tom 1, Warszawa 2002, tom 3, Warszawa 2004.
 
6.
Guzik-Bogajewska A., Przysposobienie obronne a edukacja dla bezpieczeństwa – w świetle zmian programowych, „Biuletyn Informacyjny TWO” 2009, marzec.
 
7.
Kowalski D., Kwiatkowski M., Zduniak A. (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Wybrane perspektywy, wyd. O’CHIKARA, Lublin – Poznań 2004.
 
8.
Kruszko K., Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, wyd. UMCS, Lublin 2010.
 
9.
Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Wyd. Salezjańskie, Warszawa 1997.
 
10.
Lubowiecka J. (red.), Powinności wychowawcze nauczyciela. O teorii i praktyce wychowania w szkole, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2004.
 
11.
Łobocki M., ABC wychowania, Wyd. UMCS, Lublin 2003.
 
12.
Łobocki M., W trosce o wychowanie w szkole, Ofic. Wyd. Impuls, Kraków 2007.
 
13.
Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. Akad. Żak, Warszawa 1998.
 
14.
Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wyd. Akad. Żak, Warszawa 1995.
 
15.
Pieczywok A., Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń i wyzwań współczesności, Wyd. AON, Warszawa 2012.
 
16.
Pieczywok A., Loranty K. (red.), Bezpieczeństwo jako problem edukacyjny, Wyd. AON, Warszawa 2015.
 
17.
Pyrzyk I., Wychowanie i opieka jako istotne czynniki rozwoju człowieka, „Zeszyty Naukowe” WSHE we Włocławku 2010, tom XXX.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top